Vereiste elementen van een verzekeringscontract

De verzekeringssector houdt zich aan bepaalde federale en nationale wetten die bepalen hoe verzekeringsmaatschappijen opereren.Verzekeringen vallen binnen het gebied van het contractenrecht, die vereist dat bepaalde elementen aanwezig zijn in een contract overeenkomst.Deze elementen beschrijven de voorwaarden van het contract en de overeengekomen verplichtingen van de betrokken partijen.

contractenrecht

  • staat en federale wetten maken met verschillende aspecten van het dagelijks leven die invloed hebben op mensen, bedrijven en evenementen.Strafrecht gaat over misdaden begaan tussen mensen of bedrijven.Aansprakelijkheidsrecht pakt problemen aan aansprakelijkheid veroorzaakt door nalatigheid of wangedrag.Contractenrecht gaat specifiek juridische overeenkomsten gevormd door toestemming partijen.Deze wetten hebben betrekking op verzekeringscontracten en meer specifiek de verzekeringen die bedrijven stellen namens de mensen en bedrijven die zij verzekeren.Contractenrecht legt de verplichte eisen, of

    elementen die nodig zijn om voor een verzekering op te treden als een bindend contract.

bedingen

  • De fundamentele voorwaarden van een contract betrekking op de overeengekomen transactie of aanbod en de waarde elke deelnemer draagt ​​bij aan de overeenkomst.Het aanbod wordt het doel van de overeenkomst in termen van de reden waarom de betrokken partijen zijn het aangaan van de overeenkomst.De waarde van elke partij brengt aan de overeenkomst heeft betrekking op de diensten of beveiligingen de verzekeringsmaatschappij zal onder bepaalde voorwaarden en akkoord van de verzekeringnemer te betalen voor de genoemde diensten.De informatie in de aanvraag van een verzekeringnemer voor de verzekering informatie vertegenwoordigt ook waarde, omdat de verzekeringsmaatschappij baseert haar contract op de in de eerste aanvraag informatie.

partijen

  • De betrokken bij een verzekeringscontract partijen omvatten meestal de verzekeringsmaatschappij en de aanvrager of de persoon die wordt verzekerd.De aanvrager kan ook de naam van een andere persoon of entiteit als de verzekerde, maar de overeenkomst is nog steeds tussen de aanvrager en de verzekeringsmaatschappij.Beide partijen moeten ook in staat zijn legaal in een overeenkomst van opdracht aan te gaan.Voor aanvragers, wettelijk staat verwijst naar leeftijd of volwassen leeftijd en mentale capaciteit.Voor verzekeringsmaatschappijen, wettelijk staat verwijst naar een onderneming die over de vereiste vergunningen en toestemming om verzekeringen te verkopen en het aangaan van contracten met polishouders.Deelstaatregeringen geven vergunningen referenties voor verzekeringsmaatschappijen en verlenen bedrijven de bevoegdheid om verzekeringscontracten te bereiden.

Contract Voorwaarden

  • Volgens de wet moet verzekeringscontracten spellen uit de voorwaarden van de overeenkomst, die bepaalde verantwoordelijkheden en acties leiden door de verzekeringsmaatschappij en de verzekerde moeten worden uitgevoerd.Contracten moeten onder andere een "verzekeren clausule" dat de bijzondere verliezen gedekt door het contract in het geval van een claim lijsten.Voorwaarden van het contract van de rechten van de verzekeringnemer te beschrijven in termen van de mogelijkheid om een ​​beleid of het recht om een ​​beleid te herstellen zodra de contractvoorwaarden vervallen annuleren.Contractvoorwaarden pakken ook details over hoe de vorderingen zal worden besteed aan de verzekeringnemer.Verzekeringsmaatschappijen kunnen ook bepalingen uitsluiting die beschrijven wat een beleid heeft geen betrekking op in termen van verliezen of omstandigheden die niet binnen de richtlijnen van de dekking van een beleid van vallen omvatten.

Resources

  • Health Insurance Online: Elementen van een contract
307
0
1
Andere Bedrijf Verzekeringen