Pros & Tegens van Tax Free Municipal Bond Funds

gemeentelijke obligaties zijn obligaties uitgegeven door staats-en lokale overheden.De door muni obligaties betaalde rente is vrijgesteld van federale inkomstenbelasting, die een belastingvrije inkomen aan investeerders.Een manier om te investeren in gemeentelijke obligaties is door een beleggingsfonds dat een portefeuille van de obligaties heeft.Gemeentelijke obligatiefondsen langs het belastingvrije inkomen door aan beleggers de fondsen.

Pro-lage minimum investering bedraagt ​​

  • Veel gemeentelijke fondsen hebben minimale initiële investering bedraagt ​​van $ 1.000 tot $ 2.500, en aanvullingen kan meestal worden gemaakt in stappen van $ 100.Een obligatiefonds biedt investeringen in een gediversifieerde portefeuille die eigenaar honderden verschillende gemeentelijke obligaties.Individuele gemeentelijke obligaties meestal een minimale investering van $ 5.000.Een belegger met $ 25,000 kon alleen diversifiëren in maximaal vijf verschillende obligaties.De prijsstelling van de afzonderlijke gemeenteli

    jke obligaties is niet transparant en obligatie-dealers zullen een hogere markup gezet op kleine aankopen obligaties, waardoor de opbrengst aan de belegger.

Pro-Professional Managed Portfolio

  • Gemeentelijke obligatiefondsen worden beheerd door professionele fondsbeheerders, die selecteert de individuele effecten voor de fondsen.Gemeentelijke obligaties worden uitgegeven door overheden groot en klein en het is moeilijk voor de individuele belegger om de kwaliteit van een bepaalde obligatie-uitgifte te evalueren.Een obligatie fonds zal een team van analisten om de investering potentieel van honderden verschillende gemeentelijke obligaties te evalueren.Obligatiefondsen kan ook obligaties te kopen in grotere hoeveelheden, het krijgen van betere prijzen en de daaruit voortvloeiende hogere opbrengsten.

Pro-maandelijks dividend wordt uitgekeerd

  • gemeentelijke obligaties fondsen betalen de portfolio winst als belastingvrije maandelijkse dividenden.Deze dividenden kunnen worden genomen als contanten of worden herbelegd in meer aandelen van het fonds.Individuele gemeentelijke obligaties zullen rente betalen tweemaal per jaar en hebben een herinvestering optie niet aanbieden.

Con-renterisico

  • renterisico voor gemeentelijke obligaties is als de rente te verhogen, de waarde van de obligaties in de portefeuille van een fonds zal afnemen en de prijs fonds aandeel zal dalen.Een individuele obligatie kan worden aangehouden tot einde looptijd en de belegger zal het volledige nominale bedrag op dat moment ontvangt.Obligatiefondsen hebben geen vervaldatum.Een fonds zal zelf een portefeuille met obligaties met verschillende looptijden en een fonds belegger kan niet rekenen op een herstel van de hoofdsom op een bepaalde vervaldag.Veel gemeentelijke obligatiefondsen bezit langere looptijd obligaties, die een grotere prijsdalingen zullen hebben als de rente stijgt.Een stijgende rente milieu kan ertoe leiden dat de waarde van het aandeel van een gemeentelijke obligatiefonds sneller dalen dan het percentage van de inkomsten van het fonds worden betaald.

Con-Mutual Fund Uitgaven

  • Een gemeentelijke obligatiefonds zal kosten om te betalen voor het beheer en de kosten van het kopen en verkopen van obligaties.Deze kosten worden weerspiegeld in de gepubliceerde kostenratio van het fonds.De expense ratio is het jaarlijkse percentage van de kosten dat is overgenomen uit de bruto rente-inkomsten van een muni fonds.Dit betekent dat de expense ratio direct verlaagt de rente met een obligatiefonds betaald.Volgens het Investment Company Institute 2010 Fact Book, de mediaan expense ratio voor gemeentelijke obligatiefondsen was 0,92 procent.Dit niveau van de kosten zal het netto dividend uitgekeerd aan beleggers aanzienlijk te verminderen.

118
0
2
Beleggingsfondsen