Wat zijn de oorzaken Verhoogt & Dalingen in Obligatiefondsen ?

Bepaalde factoren verhogen en de waarde van de obligatiefondsen dalen. het risico investeringen door Warren Millar uit Fotolia.com

De drie belangrijkste redenen voor een toename of afname in een obligatiefonds zijn credit ratings, de rente en vooruitbetalingen.Deze drie factoren van invloed op de obligaties in alle soorten obligatiefondsen, met inbegrip van corporate, overheid, gemeenten, zero-coupon, cabriolet en mortgage-backed securities.De algehele toename of afname in een obligatiefonds hangt grotendeels af van de vraag of de obligatie fonds portefeuille bestaat uit een mix van verschillende soorten obligaties of hetzelfde type obligatie.

Credit Ratings

  • Als een corporatie de credit rating stijgt, kan het de waarde van de obligatie te verhogen, en dus verhoging van de totale waarde van de obligatie fonds.Als een corporatie de kredietwaardigheid afneemt, kan de waarde van de obligatie te verminderen, en daarom is de totale waarde van een obligatie fonds te verlagen.Ratingbureaus waarderen bedrijfsobligaties op basis van de vennootschap kredietrisico.Typi

    sch, als een bedrijf heeft een geschiedenis van succes voldoen aan zijn financiële verplichtingen, de credit rating toe.Als een bedrijf heeft een geschiedenis van het niet voldoen aan zijn financiële verplichtingen of is momenteel problemen met zijn schulden, zijn kredietwaardigheid afneemt betalen.

Rentetarieven

  • Obligaties hebben een inverse relatie met de rente.Dit betekent dat als een belangrijk rentetarief zoals de Federal Funds Rate omhoog gaat, de marktwaarde van de obligaties in het fonds gaat meestal naar beneden.Dit kan een algemene daling van de waarde van de obligatie fonds als geheel veroorzaken.Als de rente te verlagen, dan is de marktwaarde van de obligaties in het fonds verhogen in het algemeen.Dit kan een algemene toename van de marktwaarde van de obligatie fonds als geheel veroorzaken.

Vooruitbetalingen

  • Als een obligatiefonds omvat obligaties waarin de emittent vooruitbetalingen kan maken, kan het verhogen of de waarde van de obligatie fonds dalen als de emittent besluit haar recht om de obligaties vervroegd uit te oefenen.Als de obligatie uitgevende instelling maakt een vooruitbetaling wanneer de rente laag zijn, dan is de totale waarde van de obligatie fonds neemt in het algemeen.Als de obligatie uitgevende instelling maakt een vooruitbetaling wanneer de rente hoog zijn, dan is de totale waarde van de obligatie fonds verhoogt het algemeen.

316
0
2
Beleggingsfondsen