De fiscale gevolgen van een Limited Partnership

Een commanditaire vennootschap heeft geen inkomen zelf belastingen te betalen.In plaats daarvan, de eigenaren van het bedrijf - de partners - Meld alle bedrijfswinsten als persoonlijk inkomen en belasting betalen over dat bedrag.Commanditaire vennootschappen hebben twee soorten eigenaars: algemene partners en commanditaire vennoten.De fiscale regels voor elk zijn iets anders.

Limited vs. General Partnerships

Inzicht in de fiscale gevolgen van een commanditaire vennootschap vereist inzicht het verschil tussen een commanditaire vennootschap en een vennootschap onder firma. In een vennootschap onder firma, alle van de partners zijn volledig verantwoordelijk voor de schulden van het bedrijf.Als het bedrijf niet lukt, kunnen de schuldeisers van het bedrijf proberen om persoonlijke bezittingen van de eigenaren te grijpen.

in een commanditaire vennootschap, daarentegen, een of meer van de eigenaren zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor zakelijke schulden.Dit zijn de commanditaire vennoten .Ze heten dat omdat hun potentiële verliezen beperkt tot het bedrag dat zij hebben direct geïnvesteerd in het bedrijf.Commanditaire vennoten geen actieve rol in het runnen van het bedrijf te nemen, en dit beïnvloedt hun fiscale verantwoordelijkheden.Commanditaire vennootschappen hebben altijd minstens één algemene partner .Algemene partners zijn zelf verantwoordelijk voor de schulden van het bedrijf, net als in een vennootschap onder firma.

Partnership Aangifte

Hoewel commanditaire vennootschappen geen belastingen betalen op de business-niveau, ze nog steeds bestand een jaarlijkse federale inkomstenbelasting, Vorm 1065 .Deze terugkeer vertelt de overheid hoeveel inkomsten van het bedrijf had, hoeveel het betaalde zakelijke uitgaven en, het belangrijkste, hoeveel winst het had.Het is de winst die zal worden belast.

Samen met zijn 1065 aangifte, het partnerschap bestanden een apart schema K-1 voor elke partner en stuurt een kopie van dat schema om de partner.Schema K-1 informeert elk partners van haar individuele aandeel in de winst van het bedrijf, die elk moeten melden als inkomen op haar individuele belastingaangiften.Bepaalde fiscale aftrekposten en heffingskortingen ook worden verdeeld over de partners op Schedule K-1, en de partners beweren ze op hun eigen rendement.

winst, aftrekposten en kredieten worden toegewezen voor belastingdoeleinden volgens samenwerkingsovereenkomst van het bedrijf.Typisch, de toewijzingen in verhouding staan ​​tot het aandeel van de eigendom van elke partner.

Self-Employment Belastingen

Het belangrijkste verschil tussen de beperkte fiscale partners en algemene partners impliceert belastingen zelfstandige .Dit zijn de sociale zekerheid en Medicare belastingen die zelfstandigen moeten betalen.Algemene partners een actieve rol spelen in het beheer van het bedrijf, zodat hun aandeel in de winst wordt beschouwd als inkomen als zelfstandige, en zij moeten "SE belasting" te betalen over dat inkomen.In het algemeen hebben commanditaire vennoten geen zelfstandige belasting betalen over hun aandeel in de winst.Hun winsten worden beschouwd als passief inkomen, niet verdiend inkomen uit arbeid.Zij betalen inkomstenbelasting over hun winst, maar niet SE belasting.De Schedule K-1 aan elke partner geeft aan of die persoon een algemene of beperkte partner.

Limited Partner Betrokkenheid

Als een commanditaire vennoot diensten verricht ten behoeve van het bedrijf - zoals een advocaat de voorbereiding van documenten - geen geld betaald aan die partner voor die specifieke diensten telt als inkomen zelfstandige, ende commanditaire vennoot zal SE belasting verschuldigd over dat geld.Beperkte partners moeten voorzichtig zijn over hoeveel betrokkenheid die zij hebben met het bedrijf.Een beperkte partner die een actieve rol speelt in het runnen van het bedrijf als een algemene partner.Dit heeft twee potentieel ernstige gevolgen:

  • De partner kan plegen belastingontduiking door het niet betalen zelfstandige belasting.Belastingontduiking kunnen leiden tot aanzienlijke burgerlijke boetes of zelfs strafrechtelijke vervolging.
  • De partner kon beperkte aansprakelijkheid bescherming verliezen. Als een schuldeiser of iemand anders klaagt het bedrijf en bewijst dat de "beperkte" vennoot was in feite als een algemene partner, kan de commanditaire vennoot worden gehouden volledig aansprakelijk voor alle zakelijke schulden, met inbegrip van gerechtelijke uitspraken.
233
0
0
Wet En Regelgeving Voor Bedrijven