Modellen van ethisch gedrag in Business

Ethiek is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.Bedrijven maken gebruik van ethisch gedrag modellen om managers te waarborgen en medewerkers volgen de juiste regels van de onderneming en het ondernemingsklimaat bij het werken.Veel organisaties ontwikkelen van richtlijnen om te trainen en op te leiden medewerkers op de juiste ethisch gedrag op de werkvloer.Ethische richtlijnen kan helpen verlichten van de druk een bedrijf gezichten van consumenten, concurrenten en de economische markt bij het zakendoen.

Leadership

  • Leiderschap is de primaire manier waarop bedrijven stimuleren juiste ethisch gedrag.Leiders en uitvoerende managers hebben een verantwoordelijkheid om de toon voor ethisch gedrag ingesteld door het uitvoeren van het bedrijfsleven op een ethische en morele manier.Als een leider niet in slaagt om een ​​goed ethisch gedrag te vertonen, kunnen werknemers niet bereid om het bedrijf de ethische richtlijnen te accepteren.

    Leiders die ethisch handelen ervoor zorgen dat problemen en

    kwesties in het bedrijf snel worden geïdentificeerd en adequaat behandeld door managers en medewerkers.Juiste leiderschap ethiek houden ook van een organisatie levensvatbaarheid en het bedrijfsleven op lange termijn milieu, omdat de klanten zijn meer bereid om een ​​ethisch bedrijf te omarmen.

Company Cultuur

  • Een bedrijfscultuur is de immateriële zakelijke omgeving gecreëerd door leiders en uitvoerende managers.Leiders gebruiken de cultuur van het bedrijf op de missie, doelstellingen en hoe werknemers moeten banen te benaderen wanneer het helpen van het bedrijf zijn doelen te bereiken door te geven.Belangrijke elementen van een sterke bedrijfscultuur onder meer integriteit, vertrouwen, leiderschap, professioneel gedrag en flexibiliteit.Leiders en uitvoerende managers moeten deze elementen in de bedrijfscultuur te weven om ervoor te zorgen medewerkers begrijpen en te volgen ethische business principles.

    Bedrijven kunnen werknemers leren de cultuur van het bedrijf met behulp van handboeken of informele bijeenkomsten.Deze media geven het management een gelegenheid om het belang van ethisch zakelijk gedrag te verklaren.

Ethiek Pledge

  • Bedrijven kunnen een belofte om ervoor te zorgen werknemers ethisch handelen als het gaat om verschillende zakelijke situaties.Deze toezeggingen, bevestigd door ondertekening van een werknemer, verklaren de bereidheid van een werknemer om in te stemmen met en volgt ethische principes van het bedrijf.Bedrijven kunnen ook gebruik maken van deze toezeggingen op het belang van zakelijke ethiek te versterken en waarom medewerkers het pand moet ondertekenen en volg deze principes.Ethiek toezeggingen verlenen ook medewerkers de vrijheid om onethische praktijken door managers of andere werknemers melden.De meeste bedrijven maken gebruik van een anonieme rapportage methode om ervoor te zorgen werknemers niet gehekeld of gestraft voor het draaien bij mensen die zich bezighouden met onethisch gedrag.

138
0
2
Bedrijfsethiek