Definitie van Ethiek in Accounting

Boekhouding ethiek worden geformuleerd door een verscheidenheid van de handel groepen. bedrijfsboekhouding afbeelding door Nicemonkey uit Fotolia.com

Accounting is een zakelijk gebied waar nauwkeurigheid en interpretatie zijn beide zeer belangrijk.Kleine verschillen kunnen grote sommen geld te verplaatsen, vooral in grotere bedrijven.Deze verschillen kunnen ook worden ingevoerd met opzet of per ongeluk opgenomen.Ethiek is de praktijk van het gedrag dat niet toestaat voor opzettelijk onjuiste of valse boekhoudkundige praktijken.Het gaat niet alleen om naar aanleiding van de wet, maar ook om de interpretatie van financiële gegevens zo duidelijk en eerlijk mogelijk in alle situaties.

Accounting Ethiek

  • In het bedrijfsleven, mensen die door accountants verzamelde informatie gebruiken om zeer belangrijke beslissingen, met inbegrip van besluiten over de wijze waarop de winst van de organisatie te structureren en of te investeren in een bepaald bedrijf of niet.De overheid maakt ook gebruik van door accountants om beslissingen over wetgeving en belastingen te maken informatie.Omdat

    er zo veel hangt af van de resultaten die door accountants, ethische bezwaren zijn meer prominent in het gebied van boekhouding dan andere bedrijfstakken.

Professional Conduct

  • In een systeem vergelijkbaar met die gebruikt voor artsen, accountants worden verwacht dat zij zich houden aan richtlijnen voor professioneel gedrag.Deze deontologische code wordt gecreëerd door het American Institute of Certified Public Accountants.De principes richten zich op de privacy van de informatie, eerlijkheid in de weergave van de feiten en volledige openheid.Ze worden vermeld in positieve termen, maar een lijst van specifieke acties die wel of niet moet worden gevolgd, ongeacht de situatie.

openbare en privé

  • Er is een verschil tussen de publieke en private accountants.CPA's zijn openbaar accountants die hun diensten aanbieden aan het grote publiek, en de last van ethiek is zwaarder voor hen, omdat hun werk wordt gebruikt door veel verschillende mensen en moeten opstaande zijn.Accountants die in het management of financiële planning hechten werken om een ​​set van ethische richtlijnen opgezet door Institute of Management Accountants en accountants die intern werken voor een bepaald bedrijf te volgen het Institute of Internal Auditors ethische code.Elk van deze codes omvat verschillende specifieke instructies voor verschillende situaties.

Werkelijke en schijnbare

  • De integriteit van de accountants is afhankelijk van zowel de werkelijke en schijnbare belangenverstrengeling.Feitelijke belangenconflicten, wanneer de accountant een belang heeft (vooral een monetair rente) in het bedrijf waarvoor ze werken, moet worden vermeden.Schijnbare optreden wanneer de accountant geen persoonlijk conflict, maar het lijkt alsof er een van buitenaf.Deze situaties worden vermeden.

Handhaving

  • Verschillende boekhoudkundige ethische codes worden afgedwongen door verschillende organisaties.De AICPA, de IMA en de IIA hebben allemaal verschillende interne middelen van het onderzoek en handhaving.Naast deze landelijke lichamen, elk land heeft zijn eigen samenleving, vooral CPA samenlevingen, die gespecialiseerd zijn in het bijzonder staatswetten en helpen af ​​te dwingen ethiek.

106
0
3
Bedrijfsethiek