Wat is de Id ?

De id is de naam die psycholoog Sigmund Freud, gaf aan het deel van de geest, dat het lichaam van de instinctieve drives uitdrukt zoals honger, dorst en seksueel verlangen.Freud begreep de geest in drie delen worden georganiseerd: het id, het ego en de super-ego.Zijn werk vormde de basis van de moderne psychologie dus, hoewel latere psychologen vaak niet eens met Freuds theorieën, zij hem respecteren en te gebruiken zijn theorieën als uitgangspunt van waaruit hun eigen ontwikkelen.

Identificatie

  • De id, volgens Sigmund Freud, is aanwezig bij de geboorte.Het werkt op een onbewust niveau te drukken en vervolgens voldoen aan de basisbehoeften van het lichaam.Men zou kunnen zeggen dat de id verantwoordelijk voor iemands meest primitieve, instinctieve wensen.De id niet matigen zijn verlangens op basis van een sociale of morele factoren.

Betekenis

  • Het ego, een tweede deel in Freuds theorie van de manier waarop de geest wordt georganiseerd, ontwikkelt vroeg in het leven.Het ego kan leren om de g

    evolgen van wat de id wil meten.Deze geleerd gevolgen die ofwel sociale of praktische aard kan zijn.Zodra de gevolgen van het voldoen aan de id zijn beschouwd, het ego leidt de persoon om beslissingen te nemen over de vraag of en wanneer de id te bevredigen te maken.Totdat het ego zich ontwikkelt, kan een persoon niet gemakkelijk omgaan met uitgestelde bevrediging.

Eigenschappen

  • Het derde deel van de geest, volgens Freud, en de laatste om te ontwikkelen, is de super-ego.De meeste mensen ontwikkelen van hun super-ego van de tijd dat ze vijf jaar oud zijn, volgens Freud.Je kon de super-ego gelijk aan het geweten, omdat de super-ego heeft een persoon met de richtlijnen voor het maken van oordelen over de vraag of wat de id wil juist is.De super-ego in staat is om een ​​genuanceerder evaluatie dan het ego.De super-ego legt idealen en moraal over wat het ego en het id te zoeken.

Overwegingen

  • De beschrijving van de geest als samengesteld uit de id, ego en super-ego vormt het kader voor Freuds grotere psychoanalytische theorie pf persoonlijkheid.Hij formuleerde deze theorie na het doen veel werk met patiënten die lijden aan 'hysterie'.Hij ontdekte dat trauma kan resulteren in psycho-somatische aandoeningen waarvoor geen medische behandeling zal kuren te produceren.Echter, het adviseren dat de patiënt te gaan met de werkelijke wortels van het trauma geleid, kan leiden tot genezing.Een dergelijke patiënt, Anna O., werd de case study die Freud gebruikt om te schrijven "Studies in Hysteria" in 1865.

Theorieën / Speculatie

  • Sigmund Freud leefde van 1856 tot 1939. Hij was een Oostenrijkse arts die gevluchtde nazi's met zijn familie omdat hij joods was.Hij stierf aan kanker in Engeland.Zijn invloed zo veranderd de praktijk van de psychologie die hij heeft bekend komen te staan ​​als de "vader" van de moderne psychologie.Hij leerde dat een aantal voorwaarden geen fysieke oorzaken.Hij behandelde deze omstandigheden met een nieuwe therapie genaamd de psychoanalyse.Hij stelde ook dat mensen vervallen in een opeenvolging van psycho-seksuele stappen.Al zijn ideeën beginnen met zijn begrip van de geest als id, ego en super-ego.Leven en werk

Resources

  • Sigmund Freud
245
0
2
Bedrijfsethiek