Ethische en sociale verantwoordelijkheid

Bedrijfsethiek impliceert het concept van sociale verantwoordelijkheid, hoewel de twee verschillende ideeën blijven.Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een subset van de ethiek in dat het gaat over de sociale gevolgen van ethische beslissingen en de manieren waarop deze beslissingen te verbeteren --- of schade --- de omringende gemeenschap.Bedrijfsethiek auteurs O.C.Ferrell, John Fraedrich en Linda Ferrell hebben een regeling die maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen een vier-tiered systeem van bedrijfsethiek plaatst bedacht.

Economische

  • Volgens Ferrell en Fraedrich, het eerste niveau, en de meest fundamentele, is de economische niveau van ethiek en sociale verantwoordelijkheid.Hier een bedrijf heeft een verbintenis winstgevend te zijn en om de waarde van de beleggingen van de aandeelhouders te maximaliseren.Deze winstgevendheid is niet alleen voor de aandeelhouders maar ook voor de arbeid, de consumenten en de omringende gemeenschap.Kortom, de stijging van de vaste waarde is ongeve

    er profiteren alle stakeholders van de onderneming.Zonder dat de stijging van de waarde, andere gebieden van maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven hebben geen fundament.

Juridische

  • Het tweede niveau is de juridische verbintenis, en het volgen van alle wetten en regels die betrekking hebben op de werking van het bedrijf bestaat.Deze overeenstemming brengt winstoogmerk van de onderneming in lijn met de publieke goederen zoals eerlijke lonen, bezorgdheid over het milieu en participatie van de werknemers.Deze goederen niet noodzakelijkerwijs bestaan ​​in de wereld van de markt, maar het juridische kader van de markt doet deze goederen bevatten.Daarom is een stevig te verbinden aan deze tonen het is net zo bezig met stakeholders als met aandeelhouders.

Ethische

  • Firms bestaan ​​binnen een sociale context.Ze bestaan ​​binnen een plaats, een staat en een natie.Dit betekent dat ethische normen zijn een noodzaak om deze lidmaatschap weerspiegelen.Het basisconcept is dat de vrije markt, op zichzelf geen ethische normen per se bevatten --- ze moeten worden besloten buiten winstoogmerk van de onderneming.Dit zijn basisnormen van het gedrag, zowel binnen de organisatie en daarbuiten.Fundamentele ethische normen zoals transparante boekhoudnormen en de vrije stroom van informatie zijn de uitgangspunten van de ethische standpunt.

Filantropische

  • Het uiteindelijke niveau van maatschappelijk verantwoord ondernemen is de filantropische niveau.Dit is over het bedrijf verder gaat dan eenvoudige juridisch en ethisch gedrag en tot stand brengen van een positieve verandering in de plaats waar de onderneming zich bevindt.Donaties aan scholen, ziekenhuizen en bibliotheken zijn gangbare manier van bedrijven om te laten zien dat ze niet alleen de regels te volgen, maar echt het voordeel van de gemeenschap te zoeken.Dit kan leiden tot een goede reputatie voor het bedrijf, vertrouwen van het publiek en zowel werknemer en klantenbinding.Goede ethiek en filantropische gedrag van invloed op de bottom line.

596
0
2
Bedrijfsethiek