Global Business Ethics Issues

ESG prestaties wordt steeds belangrijker . Thomas Northcut / Photodisc / Getty Images

Grote multinationals beïnvloeden diverse belanghebbenden zoals klanten, crediteuren, investeerders, werknemers en de gemeenschappen waarin zij actief zijn.Verantwoordelijkheid om hun stakeholders wordt aangetoond door middel van sterke milieu-, sociale en governance (ESG) prestaties, soms beschreven als maatschappelijk verantwoord ondernemen.Dit kan een positief effect op de winstgevendheid, door het maken van de business en duurzame verbetering van haar reputatie, maar het kan ook de kosten stijgen.Kostenbesparingen kan leiden tot slechte ESG-prestaties.

Environmental Protection

  • Bedrijven hebben een bereik van de effecten op ecosystemen door middel van mijnbouw en de winning, het gebruik van de watervoorziening, afvalverwerking en vervuiling.Bedrijven opereren vaak in ontwikkelingslanden, waar de regelgeving zijn zwak.Als een oplossing voor dit, hebben pogingen gedaan in de plaats-marktgebaseerde mechanismen transparantie te zetten om bedrijven

    aan te moedigen om te rapporteren over hun impact op het milieu.Het Carbon Disclosure Project heeft bedrijven aangemoedigd om te rapporteren over de uitstoot van broeikasgassen, alsmede het gebruik van water en de effecten.Sterke prestaties op milieugebied is vaak essentieel voor het hebben van een duurzaam business model, vooral wanneer bedrijven riskeren vernederende inputs, zoals visbestanden.

Maatschappelijk Verantwoord

  • De activiteiten van multinationals invloed hebben op de gemeenschappen waarin zij actief zijn, in het bijzonder de werknemers van het bedrijf en haar leveranciers.Problemen kunnen ontstaan ​​door een ongelijke verdeling van de macht tussen werkgevers en werknemers, vooral in arme gebieden met een hoge werkloosheid.Dit kan leiden tot oneerlijke lonen en slechte arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld in sweatshops.Initiatieven zoals Fair Trade-accreditatie te zijn ontstaan ​​naar aanleiding van deze problemen.

Governance Issues

  • Leveranciers, klanten, de schuldeisers, investeerders en medewerkers hebben een belang in een onderneming die op verantwoorde wijze bestuurd, zodat het rendabel is en niet failliet gaan.Schandalen zoals de ineenstorting van Enron tonen de problemen die kunnen ontstaan ​​wanneer bedrijven niet verantwoorde worden beheerst.

Responsible Investment

  • Verantwoord beleggen is een snel groeiende trend.Haar kernwaarden zijn opgenomen in de UN Principles for Responsible Investment gelegd, en de essentie ervan is te beleggen in bedrijven met een sterke ESG-prestaties.Beleggers zijn geïnteresseerd in deze niet alleen om ethische redenen, maar omdat het kan leiden tot een hoger rendement door middel van reputatie en duurzaamheid factoren.

364
0
3
Bedrijfsethiek