Wat is een vrijwaren overeenkomst ?

Houd onschadelijk overeenkomsten trachten wettelijke aansprakelijkheid te beperken tot twee of meer partijen.Deze overeenkomsten kunnen beperkt tot een bepaalde kwestie of kan een breed scala aan onderwerpen dekken.

De overeenkomst

  • Een vrijwaren overeenkomst is een wettelijke, schriftelijke overeenkomst tussen twee partijen, waarbij een van de partijen verbindt zich ertoe alle wettelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor een actie, activiteit of evenement te nemen en ontslaat de anderepartij van enige aansprakelijkheid met betrekking tot die actie, activiteit of evenement.

wanneer nodig

  • Houd onschadelijk overeenkomsten ontstaan ​​in situaties waarin een partij wil pand een andere entiteit te gebruiken.Bijvoorbeeld, als een persoon wil een park stad in handen te gebruiken om een ​​film te filmen, zal hij hoogstwaarschijnlijk worden verplicht om een ​​greep onschadelijk te voeren, waarin hij alle aansprakelijkheid voor eventuele juridische kwesties die zich voordoen in de loop

    van het filmen aanvaardt.

Taal

  • Veel vrijwaren overeenkomsten bevatten taal die aangeeft dat men zal instemmen met vrijwaart de partij, agenten van de partij, en / of werknemers van en tegen alle claims, rechtszaken, gevallen, schade,verliezen, kosten die voortvloeien uit of in de loop van de overeenkomst.

opstellen van de overeenkomst

  • Hoewel het is altijd een goed idee om een ​​advocaat te gebruiken, kan het mogelijk zijn om uw eigen hold onschadelijk overeenkomst opstellen.Er zijn voorbeelden van formulieren zowel online als op juridisch stationaire winkels.Wees er zeker van aan de wettelijke eisen van uw rechtsgebied als een mislukking te controleren om dit te doen kan leiden tot het maken van de overeenkomst nietig.

Overwegingen

  • Bij de ondertekening van een hold onschuldig overeenkomst, is het vaak nodig om te controleren hoe een dergelijke overeenkomst van invloed op andere verplichtingen.Bijvoorbeeld, als u een verzekering van toepassing is op de zaak die wordt gedekt door de vrijwaringsbedingen overeenkomst, de uitvoering van een hold onschadelijk kan automatisch de polis te annuleren.

belang van een advocaat

  • Houd onschadelijk overeenkomsten kunnen ernstige gevolgen hebben voor beide partijen die betrokken zijn in het document hebben.Daarom is het belangrijk om te overleggen met een advocaat vóór het aangaan van een greep onschadelijke overeenkomst.

760
0
2
Persoonlijke Aansprakelijkheid