Gehandicapte Huurders Rechten

De wet geeft gehandicapte huurders bijzondere rechten als het gaat om huisvesting.Het verbiedt bepaalde vormen van vragen van verhuurders, verbiedt de verhuurders van het gebruik van bepaalde medische geschiedenis in de evaluatie van de toepassing van een handicap huurder voor huisvesting en mandaten die enkele wijzigingen en accommodaties worden gemaakt om gehandicapte huurders te helpen.

Disability Coverage

  • federale wetgeving bepaalt welke personen met een handicap worden beschermd tegen discriminatie op de huisvesting van hun verhuurders.De Fair Woningwet (FHA) en Fair Housing Wijzigingen Wet (FHAA) verbiedt discriminatie van personen met een handicap die een lichamelijke of psychische handicap die ten minste één chief leven activiteit aanzienlijk schaadt bezitten.Bijvoorbeeld, als een persoon waren blind dan zouden ze worden beschermd tegen discriminatie op de huisvesting van hun verhuurders.Bovendien, de FHA en FHAA verbiedt discriminatie van personen die een geschiedenis van het bezit van

    een lichamelijke of psychische handicap die ten minste één chief leven activiteit ernstig schaadt hebben gehad en discriminatie van personen die anderen beschouwen als met een dergelijke handicap verbiedt.

Discriminerende vragen

  • De wet verbiedt de verhuurders van het vragen bepaalde vragen gehandicapten.Een verhuurder kan een potentiële huurder of huurder niet vragen over een ziekte of handicap, en kan ook niet vragen om te kijken naar medische dossiers.De wet beschouwt dergelijke acties ontoelaatbaar discriminerend.

psychische aandoeningen

  • De wet beperkt een verhuurder het gebruik van een huurder psychische stoornis (dwz geestesziekte) bij het bepalen van de geschiktheid van de huurder voor huisvesting.De wet verbiedt verhuurders van het gebruik van iemands psychische handicap als reden om af te wijzen of hun aanvraag als huurder te aanvaarden.De verhuurder moet het verzoek van de potentiële huurder op basis van zijn verleden als huurder en financiële kracht te evalueren.Een afwijzing is alleen toegestaan ​​als de verhuurder bepaalde gebeurtenissen waarop de aanvrager gevaarlijk was om anderen te kunnen laten zien.

Accommodaties

  • De wet vereist verhuurders om gehandicapte huurders te voorzien van redelijke aanpassingen.Een wettelijke plicht zichzelf oplegt verhuurder om de regels, maatregelen of diensten om te gaan met de behoeften van een gehandicapte huurder veranderen.Bijvoorbeeld, als de verhuurder heeft huurders die een rolstoel moet gebruiken en gehuurd gebouw van de verhuurder heeft slechts trap naar de hogere niveaus te bereiken dan kan de verhuurder moeten liften installeren.

Wijzigingen

  • De wet staat huurders om redelijke aanpassingen te maken aan hun wooneenheden.Als een huurder verzoeken om toestemming van een verhuurder om hun gehuurde unit met betaling wijzigen om die uit de zak van de huurder dient de verhuurder een dergelijke wijziging toestaan ​​als het redelijk is.Bijvoorbeeld, als de huurder had beperkt gebruik van zijn handen en wilde een speciale kraan en deurklink installeren en hij verzocht om toestemming van de verhuurder om de agent van de huurder installatie van zulke apparaten dan de verhuurder moet toetreden tot dit verzoek.

Resources

  • rechten van gehandicapten Huurders Advocaten
381
0
1
Persoonlijke Aansprakelijkheid