Wie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en procedures ?

Individuele werknemers of commissies die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van beleid en de procedures. Keith Brofsky / Stockbyte / Getty Images

Een individuele werknemer, sub-commissie of extern bureau kan verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van specifieke organisatorische beleid en procedures.Wie krijgt toegewezen deze taak zal afhangen van de onderwerpen of problemen worden gedekt en de medewerkers of afdelingen voor wie het beleid en de procedures worden ontworpen, Procedures bepalen hoe dingen moeten worden gedaan binnen een organisatie, terwijl het beleid bepalen de regels of richtlijnen waaronder deze proceduresworden uitgevoerd.

Human Resources and Compliance

  • Waarschijnlijk de meest belangrijke reeks van het beleid en de procedures van uw bedrijf zal moeten ontwikkelen zullen betrekking hebben op de menselijke hulpbronnen en compliance.Medewerkers zijn de pijlers van een organisatie, want zonder hen, wordt niets bereikt.Een human resources directeur, manager of coördinator speerpunten meestal de ontwikkeling van dit beleid en de procedures, met inbreng van een directeur of e

    igenaar, samen met andere managers en medewerkers entry-level.Federale en staatswetten mandaat hoe uw bedrijf omgaat met specifieke werkplek onderwerpen zoals seksuele intimidatie.Echter, als het gaat om de cultuur en de doelstellingen van uw organisatie, het ontwikkelen van dit beleid en de procedures wordt meestal gedaan door een team.Denk aan de oprichting van een commissie die bestaat uit een senior executive, afdelingsmanagers en medewerkers entry-level als het aanbreken van een dergelijk initiatief.

Sales, Marketing en Operations

  • Het hoofd van de verkoop of verrichtingen in het algemeen dient als het punt persoon voor de ontwikkeling van de verkoop, marketing en exploitatie beleid en procedures.Senior-level executives en managers buiten deze afdelingen niet de neiging om te worden betrokken bij dit proces.Verkoopprocessen, commissie structuren en incentives, marketing campagne uitvoering en business development zijn afdeling-specifieke.Echter, zodra deze beleidslijnen en procedures ontwikkeld, herzien ze met senior executives en andere afdelingen om steun te garanderen en middelen beschikbaar zijn wordt aanbevolen.

Information Systems and Technology

  • Terwijl het hoofd van informatiesystemen en technologie voor uw organisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van uitgebreide informatie systemen en technologie beleid en procedures, een contact van elke afdeling moeten worden opgenomen in dezewerkwijze.Primaire functie van de IT-afdeling dient als ondersteuning voor de gehele organisatie.Als gevolg hiervan, moet senior executives en alle afdelingen een stem in de aard van de steun en technologische middelen ze willen tot hun beschikking hebben.De contactpersoon die zal dienen als de leiding voor het ontwikkelen van IT-beleid en de procedures van de organisatie moet aangeven hoe zij van plan is om bestuurlijke besluitvorming, innovatie, business process en operationele ondersteuning te ondersteunen.

Overwegingen

  • Ook al heb je een team of commissie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van specifiek beleid en procedures samen te kunnen zetten, is het een goed idee om één aanspreekpunt "eigen" hebben of verantwoordelijk zijn voor het eindproduct.Als een best practice, moet de hoogste titel binnen een specifieke afdeling die verantwoordelijk is voor het beleid en de procedures van die afdeling.Wanneer documentatie betreft, kunt u overwegen het uitbesteden van een handleiding of handboek aan een derde partij of hebben het gedaan in huis.Met het eindproduct beoordeeld door een advocaat of juridisch adviseur van uw bedrijf is aan te raden.

126
0
3
Exploitatie Van Een Bedrijf