Wat is de betekenis van Pseudocode ?

Pseudocode - programmeertaal image code door Charles Taylor uit Fotolia.com

Pseudocode is een kunstmatige programmeertaal die het mogelijk maakt computerprogrammeurs logica te ontwikkelen voor het uitvoeren van een bepaalde code.Het kan worden gedefinieerd als de blauwdruk van een code, die een stap van acties (of procedure) en de volgorde waarin de stappen moeten worden uitgevoerd details.Het kan van worden gezien als een tekstuele representatie van een flowchart, als gevolg van de structurele concepten van de code.

Achtergrond

 • Pseudocode is een soort van gestructureerde Engels dat programma algoritmen definieert.Het maakt het mogelijk programma's te richten op een algoritmen kern logica voordat u het in formele programmering syntax.Pseudocde is niet uitvoerbaar op een computer.In plaats daarvan, het helpt een programmeur ontwerp code voordat de daadwerkelijke uitvoering.

Doel

 • Het belangrijkste doel van pseudocode is om duidelijk te beschrijven wat een code (of programma) wordt v

  erondersteld te doen.Het breekt een code in stappen en wijst op de volgorde van de actie.Pseudocode laat programmeurs en programmeurs om drooglopen een code om te controleren op fouten en inconsistenties voor het schrijven van het in een programmeertaal.

Regels

 • Pseudocode bestaat uit zinnen, clausules en woorden.Hieruit volgt een gestructureerd patroon, met uitspraken geschreven in een volgorde.Pseudocode gebruikt selectie verklaringen (als dan en als dan anders), en de eerste zoekwoord in elke uitspraak dient te worden geactiveerd.Het vereist een verklaring per zin, die moeten worden ingesprongen om code hiĆ«rarchie te tonen.

Voorbeeld

 • M = 10
  N = 5

  (waarbij M en N zijn variabelen)

  IF (M & gt; = N) Dan

  Stelling 1

  Else

  Stelling 2

  END IF

  Statement 3

  volgens dit voorbeeld, de toestand van M & gt; = N geldt (aangezien M 10 is en N is 5), en verklaring 1 wordt uitgevoerd.De uitvoering van de verklaring van 3 volgt dat.

Voordelen

 • Pseudocode maakt het gemakkelijk om de uitvoering van een programma.Het is een tussenstap tussen een formele programmeertaal code en de menselijke taal, en legt het doel van een bepaalde code in lekentaal.Het is gemakkelijk om te schrijven en vereist een eenvoudige tekstverwerker (Microsoft Word of Notepad) om pseudo-statements te maken.Pseudocode vereist een minimale kennis van programmeren, en heeft weinig formele syntax regels.Het bespaart tijd die anders wordt besteed in het debuggen en testen van codes, omdat het stelt programmeurs in staat te herkennen en corrigeren van fouten.

Nadelen

 • Pseudocode kan langdurig en ingewikkeld zijn bij het coderen van een complex probleem.Er zijn geen gestandaardiseerde regels voor het schrijven pseudocode en het varieert van bedrijf tot bedrijf en persoon tot persoon.Pseudocde biedt geen visuele voorstelling van de code, waardoor het moeilijk om de geldigheid van bepaalde uitspraken bepalen.

338
0
3
Perl Programming