Over Rutherford 's Atomic Theory

Over Rutherford Wikimedia Commons

Rutherford's Atomic T

heory was een revolutionaire theorie over de aard van de atomaire structuur die aanzienlijk verschilde van verleden theorie├źn over hetzelfde onderwerp.In feite, hoewel de Rutherford Atomic Theory werd geponeerd eerst in 1911, vele facetten ervan nog steeds door de meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschap aanvaard.

Geschiedenis van

  • In het begin van 1900 de overheersende theorie over hoe atomen waren fysiek gestructureerd was de Plum Pudding Model genoemd.De Plum Pudding Model was getheoretiseerd en vastgesteld door JJ Thomson.In 1911, fysicus Ernest Rutherford gebruikte zijn experimentele gegevens uit verschillende experimenten te concluderen dat de fundamentele atomaire structuur was heel anders dan die van de Plum Pudding Model voorgesteld.Rutherford's werk leidde uiteindelijk tot de samenhangende theorie die we verwijzen naar vandaag als Rutherford's Atomic Theory.

Eigenschappen

  • Het fundamentele verschil tussen Rutherford's Atomic Theory en de Plum Pudding Model heeft te maken met het feit dat de Plum Pudding Model theorie dat een atoom bestond uit elektronen (de pruimen), omringd door een positief geladen massa(de pudding).Rutherford bleek later dat dit het geval is en de theorie dat atomen bestonden uit een kleine kern omgeven door elektronen.De basisprincipes van die verklaring nog steeds gehouden om waar te zijn in de moderne tijd.

Misvattingen

  • Veel mensen geloven dat Rutherford's Atomic Theory is in wezen hetzelfde als Bohr's Atomic Model, dat is niet waar.Bohr's model werd ge├»nspireerd door Rutherford's werk en gebouwd op, maar de Bohr Atoom model bevat bepaalde elementen die zeker ontbraken Rutherford's Atomic Theory.Het voornaamste verschil is dat Niels Bohr bij theoretiseren het ontwerp van het atoom, inclusief een scriptie voor de krachten die bijdragen aan de atomaire structuur samen te houden.Het Bohr model wordt nog steeds op grote schaal geaccepteerd door hedendaagse wetenschappers.

Time Frame

  • Het Bohr model van het atoom werd opgericht in 1913 als de toonaangevende theorie van de atomaire structuur.Hierdoor kan naar waarheid dat Rutherford Atomic Theory was een zeer kortstondig verschijnsel.Ondanks de korte termijn echter Rutherford's theorie was zeer belangrijk omdat Niels Bohr niet in staat om zijn eigen model te ontwikkelen zonder de gevestigde achtergrond die Rutherford's Atomic Theory aangelegd voor hem zou zijn geweest.

Effecten

  • De effecten van Rutherford's Atomic Theory zijn echt ontzag inspirerend en de schokgolven worden nog vandaag gevoeld.Zoals gezegd, Rutherford het werk van de weg vrijgemaakt voor het Bohr model van het atoom, die nog steeds op grote schaal wordt aanvaard.Een groot deel van de moderne wetenschap en de geneeskunde heeft atoomtheorie op zijn wortel.Zonder eerdere werk Rutherford, dan, en zonder de latere polijsten werk van Niels Bohr, het gezicht van de hedendaagse wetenschap zou onvoorstelbaar anders zijn.

521
0
1
Wetenschap