Wie ontdekte de Isotopen ?

De ontdekking van de isotoop bracht de mogelijkheid van het breken van chemische elementen in vele kleine, geïsoleerde componenten die kunnen worden gebruikt op verschillende manieren.Het maakte de mogelijkheid te splitsen een atoom een ​​realiteit.Het gebruik van isotopen in de wetenschappelijke experimenten is nu vaak voor, maar zijn komst luidde een revolutie in de chemie.

Geschiedenis

  • De term isotoop werd voor het eerst gebruikt door de Schotse arts Margaret Todd in een gesprek met haar neef, gerenommeerde chemicus F.Soddy, in 1913. F. Soddy wordt verondersteld de eerste stappen te hebben genomen inhet isoleren van de isotoop door degenererende uranium.H.N. McCoy en W.H.Ross later overtuigend toonde de wijze om de radioactieve isotoop van uranium.J.J.Thompson en zijn medewerker, FW Aston, voerde vele experimenten aan te tonen dat veel stoffen, toen geïoniseerd, had soorten die veel zwaarder zijn dan de belangrijkste inhoud waren.In 1931, Harold Urey en G.M.Murphy ontdekte het effect van iso

    topen van de massa van een atoom.

Betekenis

  • De term isotoop is een combinatie van het Griekse woord Isos, die gelijk betekent en topos, het woord voor plaats.Vóór de ontdekking van de isotoop, werd aangenomen dat de massa van een standaard aantal atomen in een chemisch element was de basiskenmerk van de dichtheid van het element.Isotopen aan de wereld een component van het element dat kleiner is dan een atoom en was afgeleid van een atoom.Deze componenten werden in de massa soms zwaarder dan de belangrijkste chemische stof.

Benefits

  • De ontdekking van de isotoop was niet alleen nuttig om de chemie, maar voor vele andere disciplines.De bekendste gebruik van de isotoop in de nucleaire wapens en energie.In de geneeskunde isotopen gebruikt fotosynthese om het effect van dierlijke metabolisme in levensmiddelen bestuderen.Ze worden ook gebruikt in bot beeldvorming en stralingstherapie om kanker te behandelen.Isotopen worden gebruikt in de sensoren rookmelders in gebouwen.Archeologen gebruiken koolstof isotopen om de leeftijd van een voorwerp, een proces dat bekend staat als koolstof-14 datering te bepalen.

Functie

  • De ontdekking van de isotoop bleek dat er geen twee stoffen het zelfde kunnen zijn.Stoffen die dezelfde positie in de chemische periodiek systeem der elementen bezetten en dezelfde chemische eigenschappen verschillen vanwege hun isotopische componenten.Een belangrijk verschil is de wijze van radioactief verval van vergelijkbare chemische elementen bezetten dezelfde plaats in het periodiek systeem.De Isotopen zelf kan een zwaardere massa dan vervolgens ouder chemische hebben.Isotopes maakte het mogelijk om de zuivere vorm van een chemisch isoleren.

Effecten

  • De ontdekking van de isotoop maakte onderzoekers heroverwegen het periodiek systeem.Isotopes had afzonderlijke en verschillende effecten op elk mineraal.Elke isotoop had zijn eigen eigenschappen en verschillend gebruik.Isotopen beïnvloed ook de massa en dichtheid van haar moedermaatschappij chemische stof.De ontdekking van isotopen is een continu proces en met de ontdekking van een nieuw chemisch element, nieuwe isotopen worden geïsoleerd met hun eigen unieke eigenschappen.

129
0
0
Wetenschap