Maakt gebruik van kaliumhydroxyde

Kaliumhydroxide, ook wel kaliloog, is een chemische verbinding met de formule KOH.Het gezuiverde materiaal is een witte vaste stof die in de handel verkrijgbaar in de vorm van pellets en vlokken.Vergelijkbaar met natriumhydroxide (natronloog, NaOH), is een sterk alkali, zeer oplosbaar in water en zeer corrosief.Het is nuttig voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder de vervaardiging van zeep, biodiesel, batterijen, brandstofcellen en meststoffen.

Bereiding van zouten

  • Omdat sterk alkalisch kaliumhydroxide reageert met verschillende zuren en dit zuur-base reactie wordt gebruikt voor de productie van kaliumzouten.Deze zouten, hebben op hun beurt een aantal verschillende toepassingen.Bijvoorbeeld, de fosfaten van kalium meststoffen, het carbonaat wordt gebruikt bij de vervaardiging van zeep en glas, wordt de cyanide bij goudwinning en galvaniseren, en het permanganaat een ontsmettingsmiddel.

Neutralisatie van zuren

  • Als alkali, kaliumhydroxide wordt gebruikt om de zuurgraad te neut

    raliseren en de pH van de oplossingen.In chemische analyses, is een waardevol middel voor de titratie van zuren om de concentratie te bepalen.

productie van zepen

  • De reactie van kaliumhydroxyde met oliën en vetten onder verwarmde omstandigheden heet verzeping.Deze reactie is bruikbaar voor de productie van kalium-, die zachter en beter oplosbaar dan zepen afgeleid met natriumhydroxide.Bijgevolg vloeibare zepen vaak kalium-, terwijl vaste zepen vaak natriumzepen zijn.

Fabricage van batterijen en brandstofcellen

  • Een waterige oplossing van kalium-hydroxide wordt gebruikt als elektrolyt in verschillende soorten batterijen, zoals alkaline, nikkel-cadmium en mangaandioxide-zink batterijen.Het is ook een elektrolyt in bepaalde typen brandstofcellen.Kaliumhydroxide oplossingen beter stroom geleiden dan natriumhydroxideoplossingen en hebben derhalve de voorkeur boven de tweede.

Diversen Gebruikt

  • Kaliumhydroxide is een katalysator in het proces van de productie van biodiesel uit oliën en vetten.Bij de vervaardiging van papier, helpt het scheiden van de lignine cellulose vezels.Het is een etsmiddel in de natte bewerking van halfgeleiders en bleekmiddel voor textiel.Het kan worden gebruikt voor de absorptie van kooldioxide (CO2), zwaveltrioxide (SO3), en stikstof oxide (NO 3) in gasstromen.Het wordt ook gebruikt voor het ontstoppen riolering, het verwijderen van haar van dierenhuiden, en het oplossen van kadavers.In de voedingsmiddelenindustrie kan worden toegepast bij de verwerking van chocolade en cacao, de productie van karamel kleur en de was- en chemische peeling van groenten en fruit.

405
0
0
Middelbare School