Voorbeelden van kritieke succesfactoren

Zakelijke bijeenkomst altrendo images / Stockbyte / Getty Images

Kritische succesfactoren zijn variabelen of voorwaarden die essentieel zijn voor het succes van een organisatie zijn.Details te overwegen bij het identificeren van deze factoren zijn onder meer de aard van de industrie of product, het business model of de strategie van de onderneming, en invloeden van buitenaf, zoals het milieu of economische klimaat.Bedrijven moeten periodiek evalueren en factoren als nodig aan te passen om rekening te houden met veranderingen in de identifiers dat toekomstige prestaties kunnen beïnvloeden.Kritische succesfactoren verschillen per organisatie, maar fundamentele gemeenschappelijkheden doen ontstaan.

Leadership

  • Geen bedrijf kan verwachten succes zonder effectief leiderschap te zijn.Een goede leider inspireert, begeleidt en motiveert een groep van mensen, terwijl ze het leiden naar een gemeenschappelijk doel.Zonder iemand te controleren en de groep geconcentreerd, zullen de meeste groepen bot en niet om succes te b

    ehalen.

Goals

  • Succesvolle bedrijven moeten duidelijk omschreven doelen.Alle medewerkers moeten weten waar het bedrijf naartoe gaat en hoe het gaat om er te komen.De doelstellingen moeten specifiek, haalbaar en aan een tijdschema is.De omgeving van het bedrijf moet zodanig zijn dat het bereiken van de doelen is altijd de focus.Opnieuw en herdefiniëren doelen nodig wanneer externe factoren veranderen op een wijze die het gewenste resultaat of het bereiken van de doelen kunnen beïnvloeden.

Rollen en responsiblities

  • Zodra leiderschap en doelen zijn in de plaats, is het belangrijk om de rollen en verantwoordelijkheden nodig is om deze doelen te bereiken te definiëren.Zorg ervoor dat alle noodzakelijke middelen beschikbaar zijn om degenen die verantwoordelijk zijn voor het werken in de richting van een specifiek doel.Vóór het toewijzen van rollen, moet leiderschap zorgen dat degenen belast met bepaalde verantwoordelijkheden hebben de nodige opleiding en middelen om effectief te werken naar en het bereiken van hun doelen aangewezen.

delen van informatie en Teamwork

  • Succesvolle bedrijven aan te moedigen de samenwerking en teamwork.Omdat alle medewerkers werken naar een gemeenschappelijk doel, moet de uitwisseling van informatie en samenwerking tussen afdelingen worden aangemoedigd.De technologie en infrastructuur moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat het delen van informatie en teamwork zijn mogelijk, en alle belemmeringen die kunnen interfereren met de verspreiding van informatie moet worden verwijderd.

Maatregelen van Succes

  • Bedrijven moeten methoden en procedures die meetbaar zijn in dienst.Het is moeilijk om het succes te verklaren als er niets in de plaats die kan worden gemeten om het bewijs van dat succes te tonen.Kritische succesfactoren moet niet worden verward met de belangrijkste prestatie-indicatoren.Kritische succesfactoren zijn strategisch gemeten, terwijl de belangrijkste prestatie-indicatoren kwantitatief worden gemeten.Bijvoorbeeld, zou een kritische succesfactor van de implementatie van een nieuwe sales strategie en de key performance indicator zou de daaruit voortvloeiende toename van het aantal verkopen zijn.

637
0
1
Exploitatie Van Een Bedrijf