Overstroomde Transmissie Reparatie Tips

Wanneer een gericht voertuig is beschadigd in een overstroming, eigenaars richten zich vaak op de motor.Hoewel de verbrandingskamers worden gereinigd en gedroogd, moet de overbrenging worden beschouwd, ook.De transmissie is afgesloten;maar het is nog steeds gevoelig voor overstromingen, als het waterpeil voldoende bereikt hoog.De opening voor de transmissie vloeistof peilstok is meestal het enige punt van binnenkomst voor een vloeistof om de transmissie in te voeren, en wanneer het waterpeil hoog genoeg is bereikt, zijn er zeer weinig transmissie peilstokken die voorkomen dat het water in de transmissie.In veel gevallen worden-overstroming beschadigde auto afgevoerd.Maar met wat tijd en onderzoek, een ondergelopen transmissie kan worden vastgesteld.

identificeren Flood Damage

  • Wanneer een voertuig overstromingsschade heeft geleden, en de transmissie is aangetast, kan de inwendige schade ongeziene gaan, tenzij het goed is geïdentificeerd.Hierdoor moet elke ruimte in h

    et voertuigmotor grondig gecontroleerd op vocht en watergehalte.Transmissie vloeistof is meestal helder rood;Echter, wanneer water wordt voorgesteld aan een transmissie die anderszins vol transmissievloeistoffen, de heldere rode kleur verandert in een grauwe, grijze toon zonder enige vorm van transparantie.Deze zal verschijnen op de peilstok wanneer het niveau transmissie vloeistof wordt gecontroleerd.

Transmission Inventaris

  • Om een ​​overstroomde transmissie repareren, het uitvoeren van een volledige inventaris van alles met betrekking tot de transmissie, met inbegrip van de locatie en conditie.Automatische transmissies hebben vaak elektronica en kabels die essentieel zijn voor de hoofdfunctie van de transmissie: begin het koppel opgewekt door de motor voortgebrachte vermogen.Indien een van deze elementen lijken gecorrodeerd of beschadigd, moeten ze onmiddellijk vervangen.Alles wat te maken heeft met de transmissie van de dop op de vloeistof opening naar de aandrijfas, moet worden gecontroleerd op eventuele inconsistenties, en behandeld met de juiste, met name een elektronische elementen.

pakkingen en afdichtingsmiddelen

  • Als een transmissie kan zijn beschadigd tijdens de overstromingen, vervangt elke afdichting en pakking die betrokken zijn bij de overdracht van gevaarlijke lekken, wat kan resulteren in de auto te breken in de toekomst te voorkomen.De rol van de juiste pakking plaatsing en het onderhoud van voertuigen wordt vaak onderschat.Pakkingen zijn van essentieel belang voor de efficiënte werking van de motor.

816
0
0
Do It Yourself Auto Repair