Soorten Redeneren in Geometry

Pen liggend op de top van de geometrie probleem Jevtic / iStock / Getty Images

Geometry is een taal die vormen bespreekt en hoeken gemengd in de algebraïsche termen.Geometrie drukt de relatie tussen eendimensionale, tweedimensionale en driedimensionale figuren in wiskundige vergelijkingen.Geometrie wordt veel gebruikt in de engineering, fysica en andere wetenschappelijke gebieden.Studenten verwerven inzicht in complexe wetenschappelijke en wiskundige studies door te leren hoe geometrische concepten worden ontdekt, gemotiveerd en bewezen.

inductieve redenering

  • inductieve redenering is een vorm van redeneren die aankomt op een conclusie op basis van patronen en observaties.Indien gebruikt op zichzelf, inductief redeneren is niet een nauwkeurige methode om te komen tot echte en nauwkeurige conclusies.Neem het voorbeeld van drie vrienden: Jim, Mary en Frank.Frank merkt Jim en Mary vechten.Frank merkt Jim en Mary betogen drie of vier keer in de week, en elke keer dat hij ze ziet, zijn ze ruzie.De verklaring, "Jim en Mary vechten de hele ti

    jd," is een inductieve conclusie, bereikbaar met beperkte observatie van hoe Jim en Mary interageren.Inductief redeneren kunnen studenten in de richting van de vorming van een geldige hypothese, zoals "Jim en Mary Vecht vaak." Maar inductief redeneren leiden kan niet worden gebruikt als de enige basis om een ​​idee te bewijzen.Inductief redeneren vereist observatie, analyse, gevolgtrekking (op zoek naar een patroon) en bevestiging van de waarneming door middel van verdere tests om te komen tot valide conclusies.

deductief redeneren

  • Deductief redenering is een stap-voor-stap, logische benadering blijkt een idee van observatie en testen.De deductieve redenering begint met een eerste, bewezen feit en bouwt een ruzie een verklaring op een tijd om te bewijzen onmiskenbaar een nieuw idee.Een conclusie gekomen door deductieve redenering is gebouwd op een fundament van kleinere conclusies dat elke vooruitgang in de richting van een definitieve uitspraak.

Axioma en Postulaten

  • axioma's en postulaten worden gebruikt in het proces van het ontwikkelen van inductive- en deductieve-redeneren argumenten.Een axioma is een statement over reële getallen die wordt aanvaard als ware zonder dat een formeel bewijs.Bijvoorbeeld, het axioma dat het getal drie bezit een hogere waarde dan het getal twee is vanzelfsprekend axioma.Een postulaat is vergelijkbaar, en gedefinieerd als een statement over geometrie die wordt aanvaard als echte zonder bewijs.Bijvoorbeeld, een cirkel een meetkundige figuur die gelijkmatig kunnen worden verdeeld in 360 graden.Deze verklaring is van toepassing op elke cirkel, in alle omstandigheden.Daarom is deze verklaring is een geometrische postulaat.

Geometrische Stellingen

  • Een stelling is het resultaat of de sluiting van een nauwkeurig gebouwd deductieve redenering, en kan het resultaat van een goed onderbouwde inductieve argument.Kortom, een stelling is de verklaring in de geometrie die is bewezen, en dus kan worden ingeroepen als een ware uitspraak bij het bouwen van logische bewijzen voor andere geometrie problemen.De verklaringen die 'twee punten bepalen een lijn "en" drie punten bepalen een vliegtuig "elk geometrische stellingen.

344
0
1
Middelbare School