- Cognitieve Based Learning

Cognitive-based learning houdt zich bezig met de verschillende manifestaties of types van leren die betrokken zijn bij cognitief functioneren en ontwikkeling.Bijvoorbeeld, het leren zelf is een cognitief proces.Identificeren en beoordelen hoe de studenten leren (cognitieve stijl) en dan het onderwijzen op een manier die hun leerstijl voorstander is de basis van een cognitief-based learning programma.

Adaptive Cognitief-Based Learning

  • Adaptive-cognitieve leren of adaptief selecteren leermiddelen betreft het aanpassen van de regels volgens het leren kenmerken en cognitieve stijl die specifiek zijn voor de voorkeuren van een student.Bijvoorbeeld, volgens de Education Resources Information Center, de Cognitive Trait Model is een bezig met het bepalen van een lerende cognitieve kenmerken als leerlingen te navigeren door middel van een computer-based information retrieval systeem ontworpen om hun cognitieve stijl benaderen methode.

Problem-Based Learning

  • Probleemgestuurd Onderwijs is bezig met

    het faciliteren van leren door te werken door middel van robuuste en uitdaging gedreven problemen die betrokken zijn bij het zoeken naar meerdere alternatieven specifieke oplossingen.Zo kunnen studenten binnen een leeromgeving in kleine groepen worden gezet en gevraagd om te werken door middel van een case studie naar drie mogelijke oplossingen werken los van elkaar vormen.Uiteindelijk studenten vonden ontvankelijk voor dit model het tempo, de structuur en de presentatie stijl van hun curriculum konden geven hun cognitieve eigenschappen.

constructivistische leertheorie

  • Volgens Jean Piaget, het spel van kinderen, ondanks de schijnbaar doelloos en zinloos, draagt ​​aanzienlijk bij aan de cognitieve ontwikkeling van een kind.Constructivistische leertheorie gaat om studenten leren door de aanleg van nieuwe ideeën en assimilatie van nieuwe informatie van hun voorkennis en ervaringen uit het verleden.Het resultaat idealiter leidt tot de student beweert een soort van eigendom en daarmee de nieuwe informatie internaliseren.Eenvoudige voorbeelden hiervan zijn contouren en mind maps, waar de informatie over wat bekend is erkend en fungeert als basis voor nieuwe binnenkomende informatie aan te sluiten op oudere informatie in volgorde van relevantie

Pedagogische Learning Theory

  • Pedagogisch leren isbezig met lesgeven volgens-gebaseerde cognitieve leren specifiek voor hoe kinderen proces, leren en verwerken van inkomende informatie.Bijvoorbeeld, de pedagogisch-leermodel probeert kennis stapsgewijs over te dragen en om het onderwerp te presenteren in de volgorde van de moeilijkheidsgraden en de huidige capaciteit.Opmerkelijke gevallen als gevolg van dit voorbeeld is de "gouden ster" geplaatst naast de prestaties van een jonge student, die een geleidelijke procedure naar het volgende leesniveau.

Andragogical Learning Theory

  • Cognitive-based learning is bezig met het aanpassen van het onderwijs strategieën om de cognitieve bijzondere kenmerken van hoe volwassenen leren.Bijvoorbeeld, een opvoeder implementeren van een curriculum geconcentreerd rond oplossingen en echte problemen is een belangrijk thema betrokken bij andragogical leertheorie.Bijvoorbeeld, het toewijzen van volwassen studenten huiswerk waarbij de productiviteit binnen een sociaal-conflict-achtige omgeving, waarschijnlijk weerspiegelt echte problemen van de wereld, waar elke ontdekte oplossingen rechtstreeks kunnen worden toegepast.

Resources

  • Andragogical Learning Theory
  • Probleemgestuurd Onderwijs
  • Pedagogische en Andragogical Learning
214
0
0
College