Wat is een Inclinometer ?

Een inclinometer, ook bekend als een clinometer, is een apparaat dat een hoek kan meten met betrekking tot een vlakke ondergrond.Dit kan worden bewerkstelligd met behulp van verschillende werkwijzen en de term "hellingmeter" verwijst niet naar een specifieke instrument.Wanneer de afstand tot een object bekend, kunnen sommige soorten inclinometer ook driehoeksmeting op de hoogte van een voorwerp.

definities

  • een vlakke ondergrond wordt meestal gedefinieerd als een oppervlak dat loodrecht op de lijn tussen het punt van observatie en het centrum van de aarde.Een hoek met een mate van 0 geeft dus de inclinometer waterpas.Een hoek van 90 graden maatregel betekent dat de inclinometer wordt recht omhoog wijst en een hoek maatregel van -90 graden betekent dat de inclinometer is recht naar beneden gericht.

Bepaling van Hoogte

  • U kunt ook het berekenen van de hoogte van een object met een inclinometer.Hiervoor moet de hoek van de inclinometer weet wanneer het gericht naar de bovenkant van het object

    en de afstand van de inclinometer voor het object.Dit kan door h = d + bx tan θ waarbij h de hoogte van het object, d de hoogte van de inclinometer boven de bodem van het voorwerp, b de afstand van de inclinometer naar het object en tan θ is de tangensvan de gemeten hoek van de inclinometer.

Types

  • hellingmeters meer specifieke namen, afhankelijk van hun specifieke functies.Inclinometers dat de helling van een fysieke oppervlakte kunnen namen te meten, zoals een gradient meter, gradiëntmeter, niveaumeter, niveaumeter, helling alert en helling meter.Een apparaat dat specifiek meet afneemt (negatieve hoeken) kan worden genoemd declinometers.Inclinometers dat de oriëntatie van de vliegtuigen te meten kan een pitch and roll indicator genoemd worden.

Simple hellingmeters

  • Inclinometer kan een aantal specifieke technieken te gebruiken om helling te meten.Een eenvoudige hellingmeter kan bestaan ​​uit een rechte kijkbuis en een schietlood bevestigd aan een gradenboog.De operator punten de kijkbuis in de richting van het doel van de rente en het schietlood geeft de hoek van de kijkbuis op de gradenboog.

Commercial hellingmeters

  • Een inclinometer met praktische toepassingen kan een verscheidenheid van meer geavanceerde technologieën te gebruiken.Ze bevatten vaak een zware vloeistof die bepaalt wanneer de inclinometer is niveau, net zoals een waterpas doet.Modern hoekmeter kan ook een laser om de hoek van de inclinometer nauwkeuriger geven.Een zeer gevoelige hellingmeter ook methoden voor de correctie voor omgevingsveranderingen zoals temperatuur, druk en vochtigheid bevatten.

865
0
0
College