Doel van een notaris Seal

In de Amerikaanse samenleving, een notaris dient een aantal belangrijke functies.Het centrale doel van een notaris is om de juiste authenticatie in de uitvoering van de documenten te garanderen en fraude uit te stellen.Een notaris zegel is het middel waarmee een notaris aantoont dat zij de taken van de taken waarvoor ze heeft haar opdracht ontvangen heeft uitgevoerd.

Wat is een notaris?

  • In de Verenigde Staten, een notaris, ook bekend als een notaris, is een aangewezen ambtenaar met een opdracht om een ​​bepaalde staat.Als zodanig is een notaris bijna altijd nodig om een ​​legale inwoner van de staat zijn.Notarissen zijn ook verplicht om een ​​opleiding krijgen in de juiste procedures voor het uitvoeren van de taken van een notaris in een bepaalde staat.In tegenstelling tot een notaris in Canada of een Notario Publico in Latijns-Amerika, een notaris in de Verenigde Staten is niet bevoegd om juridisch advies van welke aard te geven.

Identiteitscontrole duplicaten

  • Een functie van een notaris

    zegel is om een ​​document te certificeren als een bona fide, of waar, kopie van een origineel document.Dit kan van belang zijn bij het indienen van papierwerk die authentiek moet zijn, maar als het originele document indienen is onverstandig, zoals met een lease of een auto titel.Een notaris zegel controleert of de notaris zowel het origineel als de dubbele naast elkaar heeft geïnspecteerd.

Verify Identity

  • Een notaris zegel kan ook de identiteit van een persoon die een document ondertekent controleren.Veel documenten, zoals een volmacht, moet door een notaris worden gecertificeerd voordat ze geldig is door de wet worden beschouwd.De notaris controleert de identiteit van de persoon of personen die een document ondertekent door het controleren van een rijbewijs of een andere door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs voor het aanbrengen van zijn zegel op het ondertekende document.

Witness Handtekeningen

  • Een notaris zegel kan ook verklaren dat een handtekening van een respondent in een civiele zaak werd uitgevoerd in de aanwezigheid van een notaris.Bijvoorbeeld, in een niet-betwiste echtscheiding, de respondent (de partij die eigenlijk niet bestand voor echtscheiding) kan een verschijning die stelt dat de respondent heeft ingestemd met de voorwaarden van de echtscheiding indienen.De ondertekende verklaring vervangt de respondent verschijnen in de rechtszaal in persoon.Het uiterlijk moet een notaris zegel te dragen om door de rechter te worden aanvaard.

Overwegingen

  • Zoals eerder vermeld, is een notaris vaak nodig om een ​​wettelijke inwoner van een staat waarin zij haar opdracht heeft ontvangen.Ze is ook nodig om haar commissie op een regelmatige basis te vernieuwen.Een notaris kan worden gebruikt door een bedrijf om diensten te strikt uit te voeren voor werknemers van het bedrijf of kan een onafhankelijke functionaris van de staat.De notaris zegel mag alleen worden gebruikt voor documenten die betrekking hebben op de toestand waarin de notaris haar opdracht heeft ontvangen.

Resources

  • Nationale Notaris Association: Wat is een notaris?
945
0
0
Andere Wetten