Duurzame Volmacht in Oregon

Oregon wet staat voor volmacht duurzaam worden gemaakt. Oregon State contour met Hoofdstad afbeelding vage vlag van de VS tegen de door Stasys Eidiejus uit Fotolia.com

Oregon de juiste mensen aan iemand anders aanwijzen als hun agent, en verleent hen het recht om beslissingen te nemen erkentvoor hun rekening.Een volmacht is een specifieke vorm van subsidie ​​dat dit soort besluitvorming overdracht mogelijk maakt.Oregon erkent verschillende soorten van volmacht, met inbegrip van duurzame

Eisen

  • Wanneer iemand wil iemand een volmacht (POA) toe te kennen, moeten ze bepaalde krachtens de wet gestelde eisen voldoen.De POA moet schriftelijk, en het moet een persoon in de naam die is op te treden als de agent, ook bekend als de advocaat-in-feite wijzen.Degene die de POA hoeft niet tot een werkelijke advocaat te zijn, en de titel van advocaat-in-feite niet de persoon het recht om de wet te oefenen toe te kennen.

Duurzaamheid

  • In het algemeen volmacht (POA) eindigt zodra de persoon die de macht (het algemeen genoemd de opdrachtgever) overlijdt o

    f arbeidsongeschikt wordt.Als de POA is om door te gaan na dat, moet duurzaam worden gemaakt.Duurzame POA kan specifiek worden gedaan om de bezorgdheid van de opdrachtgever van het hebben van iemand die beslissingen nemen namens haar als ze ziek wordt of overlijdt aan te pakken.

Springing

  • Tenzij de volmacht document anders aangeeft, alle steun die in Oregon POA werking treedt onmiddellijk na ondertekening door de opdrachtgever.In sommige gevallen kan de POA effect op een latere datum en tijd te nemen.Deze worden algemeen aangeduid als verende POA.De opdrachtgever kan aanwijzen welke omstandigheden of de tijd dat hij kiest voor de POA door te voeren.

Limited en General

  • prijs beschikbaar kunnen worden onderscheiden door het soort beslissingen kan het middel te maken.In het algemeen kan een agent het recht om alle wettelijk toegestane beslissingen te nemen namens de opdrachtgever worden verleend.Dit is de zogenaamde algemene POA.Wanneer de POA tekortschiet deze brede toekenning van besluitvorming rechten, wordt de POA aangeduid als beperkt.De soorten beperkingen opgelegd aan een POA kan veel zijn, en de opdrachtgever heeft het recht om de opgelegde beperkingen te bepalen.Enkele veel voorkomende beperkingen kan laat de agent op te treden alleen financiële zaken, of bij de behandeling van een medische aandoening, of als het gaat om de verdeling van onroerend goed na de dood van de opdrachtgever.

Duurzaam prijs beschikbaar voor de Gezondheidszorg

  • Oregon wet laat voor mensen om een ​​duurzame POA voor de gezondheidszorg redenen aan te wijzen.Soms gebruikt in combinatie met een geavanceerd richtlijn of levend zal moeten de duurzame POA voor de gezondheidszorg in de vorm van die in het statuut opgenomen.Het bevat de voorwaarden van de POA, en laat de agent om beslissingen met betrekking tot de levensverlengende beslissingen met betrekking tot de gezondheid van de opdrachtgever te maken.Dit omvat de mogelijkheid om te beslissen over medicijnen, procedures of levensverlengende acties.

48
0
1
Andere Wetten