International Building Code bezetting Ladingen

De bewoner belasting van een gebouw wordt geregeld door de International Building Code . het stadion menigte door Sean Wallace-Jones uit Fotolia.com

De International Building Code (IBC) is de basis voor alle aspecten van het constructief ontwerp eisen en richtlijnen van de code die gebruikt worden in de nationale, provinciale enplaatselijke bouwverordeningen.Een deel van deze norm van codes van toepassing op bezetting belasting voor de verschillende classificaties van gebouwen.Deze overwegingen worden bepaald door gebruik van het gebouw, de grootte van het gebouw en de verschillende kamers en splitsingen, en de veilige grenzen van het bezetten van een gebouw op een bepaald moment.

bezetting Klassementen

  • De grenzen van de bezetting belasting voor de verschillende soorten gebruik van een gebouw zijn onderverdeeld in classificaties door de IBC.Eén categorie is voor de kamers en de structuren voor de montage van de personen met een vaste zitplaatsen instellingen zoals theaters en poppodia, eten en drinken bedrijven, kerken en andere vergadering groepen en gebieden voor het bekij

    ken van indoor en outdoor evenementen.Andere categorieën aanwijzen toepassingen voor kantoorruimte, productie, institutionele entiteiten, koopman winkels, alle soorten woningen, gevaarlijk materiaal opslag en opslagfaciliteiten voor andere materialen.

Aspecten van bezetting

  • een bezetting belasting wordt bepaald door de grootte van de kamer of de structuur en het aantal personen die veilig het gebied kan bezetten.De functie van de kamer of structuur zal bepalend zijn dat de toegestane bezetting belasting alsmede.Deze berekeningen zijn gebaseerd op de praktische toepassing van de beschikbare ruimte voor de personen en de nodige uitrusting in het gebied, terwijl ruimte wordt gelaten voor een redelijke uitgang en toegang tot brandtrappen en andere ingangen en uitgangen.

Algemene IBC Richtlijnen voor bezetting Ladingen

  • De basisformule voor het uitzoeken bezetting belasting is de verdeling van de vierkante meters van een gebied door het aantal personen die zullen worden in het gebied op een gegeven moment voor de beoogde doeleinden.Deze algemene richtlijn wordt vastgesteld door de IBC en is onderverdeeld in specifieke gebruiksfactoren.In sommige gevallen zullen deze richtlijnen worden gecorrigeerd voor die kamers en structuren die worden gebruikt voor diverse behoeften samenstel.

andere variabelen in bezetting Loads

  • Sommige IBC eisen voor bewoning belastingen specifiek ingegaan op bepaalde vormen van gebruik.Deze eisen zijn zo nu en dan bijgewerkt als nieuwe soorten zakelijke formats worden onderdeel van het algemeen belang, maar toch elementaire IBC richtlijnen zal ongeacht het gebruik toe te passen.Zo moet de verschillende soorten uitgaansgelegenheden worden geïdentificeerd als de bezetting ladingen, zoals een bowlingbaan of een openbare zwemgelegenheid.De activiteiten die zullen plaatsvinden in deze categorie van de verzamelplaats is van invloed op de bezettingsgraad belasting eisen van de IBC.

Voorbeelden van IBC bezetting Regels

  • De IBC bezetting eisen weerspiegelen de behoefte aan praktische en veilig gebruik voor veel verschillende toepassingen.Een voorbeeld hiervan zou kunnen verwijzen naar de bezetting ladingen van een kunstgalerie.Dit type locatie zou worden beschouwd als een mercantiele bezetting, aangezien kunstwerk wordt getoond voor commerciële doeleinden.Dit zou tot uiting komen in de IBC-eis van 30 vierkante voet van de ruimte per bewoner.Anderzijds zou een atelier of werkruimte worden beschouwd een bedrijf bezetting die tot het mogelijk maken om 100 vierkante voet per bewoner.

589
0
1
Andere Wetten