Definitie van Data Interpretatie

Interpreteren van gegevens antwoorden belangrijke onderzoeksvragen . Opolja / iStock / Getty Images

gegevens interpretatie verwijst naar het proces van de kritiek en het bepalen van de betekenis van belangrijke informatie, zoals de resultaten van de enquête, experimentele bevindingen, waarnemingen of verhalende rapporten.Interpreteren van gegevens is een belangrijk kritisch denken vaardigheid die je helpt tekst boeken, grafieken en tabellen bevatten.Onderzoekers gebruik van een soortgelijke, maar meer zorgvuldige proces voor het verzamelen, analyseren en interpreteren.Experimentele wetenschappers baseren hun interpretaties grotendeels op objectieve gegevens en statistische berekeningen.Sociale wetenschappers interpreteren van de resultaten van de schriftelijke verslagen die rijk zijn aan beschrijvende detail zijn, maar kunnen verstoken van wiskundige berekeningen.

kwantitatieve interpretatie

  • Wetenschappers interpreteren van de resultaten van strenge experimenten die worden uitgevoerd onder specifieke omstandigheden.Kwantificeerbare gegevens worden door on

    derzoekers op zoek naar om te bepalen of de resultaten die ze behaald zijn statistisch significant of meer waarschijnlijk te wijten aan het toeval of fouten aangegaan spreadsheets en statistische software programma's, en vervolgens geïnterpreteerd.De resultaten helpen bewijzen of te weerleggen hypothesen gegenereerd op basis van een bestaande theorie.Door het gebruik van wetenschappelijke methoden, onderzoekers kunnen generaliseren over hoe hun resultaten kunnen toepassen op een grotere bevolking.Bijvoorbeeld, als de gegevens blijkt dat een kleine groep van kankerpatiënten in een vrijwillige drug onderzoek ging in remissie na een nieuw medicijn, andere kankerpatiënten Ook profiteren.

Kwalitatieve Interpretatie

  • Bepaalde academische disciplines, zoals sociologie, antropologie en vrouwenstudies, zijn sterk afhankelijk van de inzameling en interpretatie van kwalitatieve gegevens.Onderzoekers zoeken naar nieuwe kennis en inzicht in fenomenen zoals de fasen van rouw na een verlies, bijvoorbeeld.In plaats van gecontroleerde experimenten, worden de gegevens verzameld door middel van technieken zoals veldwaarnemingen of persoonlijke interviews van het onderzoek onderwerpen die worden opgenomen en getranscribeerd.Sociale wetenschappers bestuderen veld notities of kijken naar thema's in transcripties te maken betekenis van de gegevens.

336
0
1
College