International Accounting Standards

International Accounting Standards zijn van de vorige set van normen die geregeld hoe specifieke transacties in de jaarrekening dient te worden opgemerkt.International Accounting Standards zijn meestal afgekort als "IAS" en werden voor het eerst vastgesteld door het bestuur van de International Accounting Standards Committee (IASC).Echter, in 2001 een nieuwe set van normen, genaamd de International Financial Reporting Standards op zijn plaats werden gezet door de International Accounting Standards Board.

Betekenis

  • Accounting normen zijn belangrijk omdat, voor de financiële verslaglegging, zij zorgen voor betrouwbare, consistente en relevante informatie.Boekhoudkundige normen moeten worden beheerst door een infrastructuur die meer dan horloges en zorgt ervoor dat de normen correct worden geïnterpreteerd en gevolgd.

Monetair en Financieel Beleid

  • De code van goede praktijken over transparantie in monetaire en financiële beleid draait om de openbare beschikbaarheid van beleidsinformatie, dui

    delijke doelstellingen, verantwoordelijkheden en rollen, procedures voor het beleid besluitvorming formuleren en rapportage,en ook de verzekering van de integriteit en de verantwoordingsplicht.

fiscale transparantie

  • De code van goede praktijken inzake fiscale transparantie heeft vier belangrijke principes in het kader van de International Accounting Standards, waarin de openbare beschikbaarheid van informatie, duidelijkheid van verantwoordelijkheden en rollen, onafhankelijke verzekering van integriteit, en ook open budgetvoorbereiding, uitvoering en rapportage.

Auditing

  • De International Standards on Auditing nadruk op het feit dat meer consistentie, vergelijkbaarheid en transparantie nodig is om gelijke tred te houden met de toenemende grensoverschrijdende kapitaalverkeer.Het lichaam van de normen voor de controle is gericht op controle-informatie, interne controle, planning, verantwoordelijkheden, de internationale audit praktijk verklaringen, externe accountants en nog veel meer.

Insurance Core Principles

  • Onder de International Accounting Standards, werden verzekering kernprincipes zijn plaats gezet om ethische en praktische toezichtpraktijken voor de verzekering Garner - internationaal.Deze principes werden ook opgericht om een ​​kader en infrastructuur op te bouwen om te komen met meer gedetailleerde verzekering wereldwijde standaarden.

Resources

  • International Accounting Standards Informatie
  • International Accounting Standards
688
0
0
Bank