Ethische normen in Business

De maatschappij verwacht nu bedrijven om te doen wat nodig is om te werken in een groen - vriendelijke manier . image vervuiling door Flavien minne uit Fotolia.com

Bedrijfsethiek heeft genomen op een prominente plaats in het kader van een goede bedrijfsvoering in het begin van de 21e eeuw.Volgende belangrijke ethische schandalen die zijn verwoest bedrijven in de afgelopen jaren, opvoeders en bedrijven zijn meer pro-actief op te bouwen ethische bedrijven.Bedrijfsethiek is noodzakelijk voor succes op lange termijn in het bedrijfsleven als hij rijdt relaties met werknemers, consumenten en andere belanghebbenden bedrijf.

Gedragscode

  • Een ethische gedragscode is een formele schriftelijke leidraad gebruikt door organisaties om intern te communiceren zijn morele en ethische verwachtingen van de werknemers.Een belangrijke reden voor het hebben van een gedragscode voor detail aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag, schrijft auteur Chris MacDonald.MacDonald voegt het bevorderen van hoge normen, het vaststellen van normen voor zelfevaluatie, en het creëren van een ethische identiteit voor uw bedrijf als andere

    redenen om een ​​ethische code.

Workplace

  • Workplace ethiek onder behandeling van werknemers door het management en de algemene ethische normen die alle werknemers invloed in een bedrijf.De universiteit van general counsel Wisconsin legt uit dat haar werknemer de ethische code van plan om zich te concentreren op het uitgangspunt dat werknemers hun werk moeten gebruiken voor persoonlijk gewin buiten de vergoeding door de werkgever.Beheer stelt een ethische toon in de manier waarop het omgaat medewerkers met betrekking tot de billijke vergoeding, consistente normen en redelijke arbeidsvoorwaarden.

Consumenten

  • De wet en de algemeen aanvaarde maatschappelijke normen te helpen een bedrijf op te richten een aantal ethische normen in de relaties met de markt.Een uitdaging is echter dat de ethische verwachtingen variëren sterk in de 21e eeuw de samenleving.Bedrijven hebben te bepalen welke principes die ze wil om langs te leven en brengen deze aan de consument door middel van woorden en daden.Uiteindelijk is het de consument die beslissen in de massa of aan een bedrijf frequent of van slechte behandeling en onethisch gedrag afwenden.Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijk Verantwoord

  • ondernemen (MVO) is een gemeenschappelijke uitdrukking gebruikt om een ​​belangrijk aspect van de 21ste eeuw bedrijfsethiek te beschrijven.MVO schetst algemeen aanvaarde normen voor bedrijven met betrekking tot sociale en milieu verantwoordelijkheden.In het algemeen, MVO gaat over de manier waarop een bedrijf behandelt de maatschappij het dient, verklaart erkende MVO-expert Mallen Baker.Het bevat ook een toenemende nadruk op de verantwoordelijkheid voor het milieu, met inbegrip van hoe een bedrijf de bedrijfsvoering invloed hebben op de omgeving.MVO horloge groepen en burgers te houden bedrijven verantwoordelijk voor hun sociale en ecologische gedrag.

481
0
1
Exploitatie Van Een Bedrijf