Definiëren chemische verontreiniging

Chemische verontreiniging schade voor het milieu en stelt zowel de korte termijn en lange termijn de gezondheid van de gevaren voor de mens.

Definiëren chemische verontreiniging
(David De Lossy / Photodisc / Getty Images)
Definitie

Chemische vervuiling optreedt wanneer chemische stoffen als gevolg van menselijke activiteiten in het milieu, vervuilen de lucht, water of bodem.Zure regen, broeikasgassen en ozon zijn allemaal voorbeelden van chemische verontreiniging.

Zure regen, broeikasgassen en ozon zijn allemaal voorbeelden van chemische verontreiniging .
David De Lossy / Photodisc / Getty Images
Chemicals die Oorzaak Watervervuiling

Pesticiden en meststoffen die nitraten en fosfaten bevatten, zijn een bron van chemische stoffen die waterverontreiniging veroorzaken.Deze chemicaliën sijpelen in het grondwater en meng met afvalmateriaal verhuizen naar meren en rivieren.

Industriële emissies kan ook leiden tot watervervuiling.Een voorbeeld is het kwik in afvalwater van papierfabrikanten.In plaats van de resterende inerte zoals verwacht, het kwik reageren aan bacteriën in het water veranderd methylkwik.Nu ka

n kwik in vis, zoals zwaardvis gevaren voor mensen die eten opleveren.

Pesticiden en meststoffen die nitraten en fosfaten bevatten, zijn een bron van chemicaliën die het water vervuilen .
Stockbyte / Stockbyte / Getty Images
Chemicals dat luchtverontreiniging

Oorzaak Een belangrijke bron van chemische vervuiling in de lucht is van fossiele brandstoffen verbrand door nutsbedrijven, industrie en motorvoertuigen.

Zwaveldioxide wordt geproduceerd wanneer steenkool wordt verbrand.Het is een bestanddeel van zure regen en kan longschade voor mensen die grote hoeveelheden ademen veroorzaken.

Stikstofoxiden zijn een bijproduct van motorvoertuigen zoals auto's, vrachtwagens en vliegtuigen.Deze oxiden zijn ook een ingrediënt van zure regen en kan longschade om mensen na verloop van tijd veroorzaken.

Andere chemicaliën die luchtvervuiling veroorzaken omvatten ozon, koolmonoxide en lood.

Een belangrijke bron van chemische vervuiling in de lucht is van fossiele brandstoffen verbrand door nutsbedrijven , industrie en motorvoertuigen .
Digital Vision. / Digital Vision / Getty Images
chemische verontreiniging in de bodem

Chemische vervuiling in de bodem kan worden veroorzaakt door overmatig gebruik van meststoffen, pesticiden en herbiciden.Bouw- en sloopwerkzaamheden zijn ook bronnen van bodemverontreiniging, net als mijnen, stortplaatsen en gieterijen.

Chemische verontreiniging in de bodem kan worden veroorzaakt door overmatig gebruik van meststoffen , pesticiden en herbiciden .
Jupiterimages / BananaStock / Getty Images
voorkoming van verontreiniging

Individuen kunnen helpen voorkomen dat chemische verontreiniging door het maken van eenvoudige veranderingen in hun gewoonten en activiteiten.Enkele manieren waarop u kunt chemische vervuiling te voorkomen zijn onder meer het kopen van alleen de chemische stoffen die je nodig hebt, het kopen van de minst schadelijke of minst gevaarlijke producten, het mengen en toepassen van pesticiden op de juiste concentratie en het gebruik van alternatieve brandstoffen.

Het gebruik van alternatieve brandstoffen helpt vervuiling te voorkomen .
Jupiterimages / BananaStock / Getty Images
265
0
6
Natuur