10 stappen van het auditproces

10 stappen van het auditproces http://www.sxc.hu/profile/OmirOnia

eerste stappen van het Audit - Kennisgeving, Planning, openingsbijeenkomst en Veldwerk

  • De 10 stappen van het audit proces begint met kennisgeving.De kennisgevingsprocedure waarschuwt de partij te controleren van de datum en tijd van het proces.De mededeling zal ook een lijst van de documenten dat de bestelling wenst te herzien met het oog op de organisatie van de onderneming te begrijpen.De volgende stap, de planning, is de stappen die de auditor neemt, voordat de audit, de belangrijkste gebieden van de risico's en punten van zorg te identificeren.Deze stap wordt meestal uitgevoerd in een reeks vergaderingen met auditing personeel.Dit leidt tot de opening ontmoeting tussen het personeel auditing en het senior management van het doelwit auditing als administratief personeel.De accountants zullen het proces dat ze zal ondernemen beschrijven.Het management zal punten van zorg voor hen en de planning van de medewerkers die moeten worden geraadpleegd

    te beschrijven.De volgende stap, veldwerk, begint na de resultaten van de vergadering worden gebruikt om de uiteindelijke controle plannen aan te passen.Werknemers worden in kennis gesteld van de audit, schema's worden opgesteld met betrekking tot de activiteiten van de audit personeel en een eerste onderzoek is begonnen na het leren van het bedrijfsleven procedures, het interviewen van belangrijk personeel, het testen van de huidige zakelijke praktijken door middel van steekproeven, de herziening van de wet en het testen van de interne regels en praktijkenvoor redelijkheid.

De Audit Itself - Communicatie, Draft Audit, beheer Response

  • Communicatie is de volgende stap.Het auditteam moet consequent zijn in contact met de corporate accountant te verduidelijken processen, toegang tot documenten te krijgen en procedures te verduidelijken.Bij de voltooiing van de audit, de volgende stap, het ontwerp-audit, is voorbereid.Het ontwerp-audit zal detail wat er gedaan en wat bleek, een distributie lijst van partijen om voorlopige resultaten te ontvangen, en een lijst van problemen.Het ontwerp wordt gegeven aan het management te herzien, bewerken en veranderingen, sonde punten van zorg en het corrigeren van fouten te suggereren.Bij het maken van de laatste correcties, wordt het rapport gegeven aan het management voor de zevende stap, het beheer respons.Het management wordt gevraagd om het rapport te beantwoorden door te stellen of zij akkoord gaat met de problemen aangehaald, het plan om opgemerkt probleem en de verwachte datum waarop alle problemen zullen zijn gericht corrigeren.

beƫindigen Auditing Proces-Final Meeting, Distribution Report, Terugkoppeling

  • De laatste bijeenkomst is bedoeld om losse eindjes te sluiten, bespreek het beheer respons en het adres van de reikwijdte van de controle.De negende stap is het verslag distributie, waarbij het definitieve auditrapport binnen en buiten de controle gebied passende ambtenaren wordt verzonden.De laatste stap is de controle-feedback, waarbij de gecontroleerde bedrijf implementeert de aanbevolen veranderingen en de accountants beoordeling en testen van de kwaliteit, de naleving en de effecten van de aangenomen wijzigingen.Dit gaat door totdat alle problemen zijn vastgesteld en de volgende audit cyclus begint.

551
0
2
Het Beheren Van Een Budget