Organizational Behavior & Employee Empowerment

De studie van gedrag in organisaties helpt een organisatie te beoordelen zijn personeelsbestand door te focussen op de prestaties van medewerkers, het gedrag en de leiding genomen beslissingen in het hele bedrijf.Het onderzoek richt zich vooral op manieren om de effectiviteit van de organisatie en werknemer potentieel te verbeteren.Organisatieontwikkeling professionals werken vaak binnen het bedrijf, waar ze evalueren haar strategische visie, missie en focus.

Definition

  • Organizational gedrag, gedefinieerd als de studie van de efficiëntie van een organisatie, schetst de sterke en zwakke punten binnen een bedrijf.Organisatiegedrag professionals studie van de prestaties van een organisatie door het evalueren van het gedrag en de houding van de medewerkers.Om dit soort beoordeling uit te voeren, deze professionals maken gebruik van verschillende management development methoden, zoals het proces van overleg.

Opleiding en Ontwikkeling

  • Opleiding en ontwikkeling helpt medewerkers leren baan vaar

    digheden en hun effectiviteit te verbeteren.Door te focussen op professionele ontwikkeling, kan een organisatie haar medewerkers machtigen.Deze bekrachtiging kan verder beïnvloeden prestaties op het werk van de werknemers als ze het eigendom van hun potentieel te nemen.Opleiding en ontwikkeling ook helpen een organisatie zich bewust worden van gedragsmatige belemmeringen voor empowerment van werknemers.

Employee Engagement

  • Organisatiegedrag studies toegang betrokkenheid van medewerkers.Een organisatie kan verschillende methoden, zoals werknemersenquêtes en multi-rater feedback implementeren om de mate van betrokkenheid van een werknemer te meten.Te verbeteren, een organisatie meet de resultaten van de evaluaties en implementeert programma's of nieuw management processen binnen het bedrijf.

werkprestaties

  • Organizational gedrag studies kijken naar prestaties op het werk van een werknemer om problemen te identificeren binnen de organisatie en met het individu.Door het stimuleren van werknemers meer verantwoordelijk voor hun prestaties te zijn, kan een bedrijf de algemene organisatorische gedrag en de effectiviteit te verbeteren.Organisatiegedrag professionals motiveren van medewerkers om het eigendom van hun prestaties op het werk te nemen door te communiceren organisatorische verwachtingen en de specifieke kenmerken van het takenpakket van de werknemer.

Employee Engagement

  • Door te werken om de algemene gedrag te verbeteren, kan een organisatie werknemer betrokkenheid te vergroten.Werknemer jobtevredenheid verbetert op basis van de mate van betrokkenheid bij de organisatie en het takenpakket.Door middel van communicatie, kan een werknemer meer bewust worden van de organisatiestrategie geworden.Hierdoor kan de werknemer bevoegd om op te treden namens de onderneming te voelen.Als werknemer worden mondiger, het gedrag van de inrichting verbetert.

808
0
0
Beheer Van De Werknemers