Työympäristö & amp ;motivaatio

Useat tekijät vaikuttavat motivaatioon työympäristössä . kolleegasi valmistautuu kokouksesta kuvan Vladimir Melnik päässä Fotolia.com

Työympäristö on tärkeä tekijä motivaatio läsnä tietyssä tilanteessa.Sosiaaliset suhteet, luovaa vapautta, kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi ja organisatorinen paineet kaikki osansa työpaikalla motivaatio.Koska motivaatio on olennainen ainesosa työpaikalla, ymmärtäminen, miten nämä elementit vaikuttavat jokaisen yksilön on hyvä tapa lisätä motivaatiota ja parantaa yhtiön moraalia.

Motivaatio ja luovuus

 • missä määrin luovuutta kannustetaan ja arvostetaan työpaikoilla on merkitystä työntekijöiden motivaatiota.Kun yksilöt vapaasti ilmaista ajatuksiaan, niitä kannustetaan investoimaan itsensä yrityksen tavoitteet, mikä parantaa sisäinen motivaatio.Työympäristössä, jossa luovuus on arvostettu, ulkoista motivaatiota (motivaatio, joka ei ole suoraa seurausta sisäisten ajatteluaan) myös yleensä korkeampi, yksilöinä saavat kiitosta niiden ehdotuksia.

  Tätä periaatetta voidaan hyödyntää edistämällä avoimen työilmapiiri

  n, ja antaa positiivista palautetta tapauksissa, joissa luovia ideoita on esitetty.

Sosiaaliset suhteet

 • Niillä työpaikoilla, joilla kollegat ovat myönteistä vuorovaikutusta, motivaatio on todennäköisesti suurempi kuin työpaikoilla, joissa suhteet eivät ole yhtä kannustava.Tämä vaikutus on erityisen totta, kun se tulee parempia huonompi suhteet: Ne, jotka tuntevat arvostettu ja arvostettu esimiehet ovat todennäköisesti näytteille lisääntynyt motivaatio funktiona myönteisen toimintaympäristön.

  Niille esimiesasemassa, tämä näkökohta työpaikan motivaatio on erityisen tärkeä, koska se korostaa, että on tärkeää myönteinen ammattilainen suhteita.Kuitenkin kuka tahansa voi laittaa tätä periaatetta käyttää työpaikalla yksinkertaisesti pyrkii parantamaan suhteita työtovereihin.

Olotila kannustimet

 • Palkitseminen - onko virallisesti organisoitu tai olemassa epävirallisesti - ovat olennainen osa sisäinen motivaatio.Muodollinen kannustinjärjestelmiä voidaan toteuttaa kannustaa työntekijöitä saavuttamaan tavoitteita, tai paranevan heikoilla alueilla.Toisaalta, joidenkin yritysten, ajatus, että laatu työn johtaa palkkioita ja etuja on tarpeeksi ajaa yksilöiden korkeampaa motivaatiota ja muodollinen kannustinrakenne ei tarvita.

Motivaatio ja yhtiön paineet

 • Ei ole yllättävää, tekijät, kuten talouden taantuma, yhtiön supistaminen ja muutokset yleisessä yrityksen rakenteessa tai omistuksessa vaikuttaa motivaatioon.Nämä tapahtumat luoda jännittynyt työympäristö, joka ei ainoastaan ​​vähentää motivaatiota, mutta myös voi suoraan vaikuttaa työn laatuun itse.

  On tärkeää näinä vaikeina aikoina vakuuttamaan henkilöitä mahdollisimman paljon, säilyttäen realistinen lähestymistapa yrityksen toimista.Aiemmin keskusteltu strategioita (esimerkiksi alkaen muodollinen kannustinohjelma) tulisi hyödyntää parantaa motivaatiota ja moraalia.

Motivaatio ja kasvusopimuksen

 • Työntekijöiden olisi muistutettava usein, että yhtiö kasvu on suoraan hyötyä heille, ja että heidän parasta työtä tarvitaan sanoi kasvua.Saavutetaan suurin työmotivaatiota työntekijöiden edellyttää käsitys tiimityötä ja molemminpuolisia hyötyjä.Nämä periaatteet muodostavat perustan onnistuneen työpaikoilla.

933
0
1
Toimiviin Kollegoihin Ja Valvojien