Mikä on eroaedunvalvoja & amp ;Settlor onKaliforniassa Peruutettavissa Trust ?

1980-luvulta lähtien, peruutettavissa elävä luottaa on tullut standardi väline Kaliforniassa jäämistöoikeudellisia, mukaan Toews lakiasiaintoimisto.Luoja luottamus kutsutaan settlor, trustor tai myöntäjä;luottamus ylläpitäjä kutsutaan edunvalvoja.Kaksi tehtävää ovat eri laillisesti, mutta elävä luottaa, settlor yleensä toimii edunvalvoja samoin.

Toiminto

  • Kun settlor luo elävä luottamus, hän asettaa joitakin tai kaikkia hänen varansa se ja nimet edunsaajille, jotka saavat varat jälkeen hän kuolee.Koska ovatko edunsaajat ulkopuolella settlor tahdon, he voivat saada varat odottamatta läpi probate.Omaisuus voi edelleen koskea perintövero, kuitenkin.

Omaisuudenhoitajan tehtävät

  • edunvalvojan tehtävät alkavat käsittelyyn luottamus asiakirjojen oppia, mitä omaisuuden luottamus sisältää.Hänen täytyy rekisteröityä varoja hänen nimensä edunvalvojana ja, jos luottamus sisältääkö California kiinteistöt, ilmoittaa läänin arvioijan missä kiinteistö sijaitsee.Uskotun miehen on varojen hoitaminen mukaise

    sti luottamus asiakirjojen ja hyvästä edunsaajien.Kun settlor kuolee, edunvalvojan tai seuraajan edunvalvojan on huolehtia mitään perintövero luottamukseen ennen jakelua omaisuutta.

Tunnistaminen

  • Tekemällä itse edunvalvoja hänen peruutettavissa elävä luottamus, settlor voi säilyttää määräysvallan hänen omaisuutensa kunnes hän kuolee ja omaisuus siirtyy luottamus edunsaajille.Settlor voisi valtuuttaa jonkun toisen edunvalvojana, kuitenkin.Settlor myös nimetä seuraaja edunvalvoja maksamaan luottamus varat jälkeen settlor kuoleman.

Edut

  • On muitakin tapoja lisäksi elävä luottamus Kalifornia settlor voisi käyttää pitämään omaisuus pois probate, kuten antaa heille lahjaksi ennen kuolemaansa.Jos vanhempi antaa otsikko kotiinsa yhden lapsensa, mutta hänen lapsi voi laillisesti ovat hänet häädetään.Tekemällä itse edunvalvojan, settlor määräysvalta säilyy luottamus omaisuuden niin kauan kuin hän elää, ja vältetään lahja veroja varojen siirrosta elämänsä aikana.

Tyypit

  • Living luottaa voi olla joko peruutettavissa tai peruuttamaton, Kalifornia asianajaja Milton Berry Scott toteaa.Settlor on valtuudet liueta peruutettavissa luottamus, mutta annetun peruuttamaton luottamus edellyttää tuomioistuimen määräystä.Kaliforniassa, luottaa oletetaan olevan peruutettavissa ellei luottamus asiakirjojen toisin määrätä.

Ominaisuudet

  • haluat luoda luottamusta, settlor on laadittava asianmukaiset California oikeudellisia muotoja, joka löytyy verkosta ladattavaksi.Jotta siirtää kiinteistöjen osaksi luottamus, settlor on jätettävä quitclaim teko kuljetus- otsikko luottamus.Siirtää pankki, välitys ja sijoitustilien settlor on yhteyttä toimielinten ja järjestää laittaa jokaisen tililtä luottamusta.

Resurssit

  • Milton Berry Scott: kuvaus Peruuttamattomat Trust
389
0
0
Yleinen Eläke Suunnittelu