Miten Ilmoita Osakesijoitukset taseeseen

Osakesijoitukset raportoidaan tilinpäätöksessä joko hankintamenoon tai käypään arvoon . Thinkstock / Comstock / Getty Images

Yhtiöllä on erilaisia ​​varat kirjanpidossaan, mukaan lukien osakesijoitukset kuten varastot ja osakesidonnaisiin arvopapereihin.Riippuen valvonnan taso ja suhteellinen omistusprosentti, ja konsernin investointi tahallisuus, kirjanpitoon sovellettavat menetelmä osakesijoitusten raportoisi näitä sijoituksia joko alkuperäiseen hankintamenoon tai käypään markkina-arvoon.

Ohjeet

  1. Hanki suhteellinen omistus osuus osakesijoituksista.Kunkin kannan, kumppanuus korko- tai muut osakesijoitusten, määrittää, kuinka paljon yhteisö investointi edustaa.Julkisille yrityksille, tämä on yksinkertaisesti laskettu osakkeiden ulos koko osakekannasta.Yksityisille yrityksille, voi olla osakassopimuksia, jotka valottavat suhteellinen omistus prosenttiosuudet.

  2. määrittämään konsernijohdolle investointi aikomus määrään kunkin pääomasijoitusyhtiö.Esimerkiksi Tiedustele koskevat odotettavissa pitoaika, odotus lyhyen aikavälin voittojen ja noin riskienhallintapolitiikan rajat sa

    llittua realisoitumattomia tappioita.

  3. Selvitä kirjanpidossa menetelmä kunkin sijoituksen.Perustuu investoinnin tarkoitus ja suhteellinen omistusosuuden, eri laatimisperiaatteita sovelletaan.Pitkäaikainen, merkittävä osuus (20 prosentista 50 prosenttiin) pääomasijoitukset sovelletaan omaan pääomaan tai yhdistelmämenetelmällä (jos hallinnassa ja yli 50 prosenttia).Lyhytaikaiset, vähemmistösijoituksia luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa.Muut oman pääoman sijoitukset, jotka eivät täytä näitä kriteereitä pidetään myytävissä arvopapereiden oletuksena.

  4. Levykauppa osakesijoitukset luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa taseessa käypään markkina-arvoon, jossa realisoitumattomat voitot tai tappiot liiketulokseen.Esitä myynnissä arvopaperit käypään arvoon, ja realisoitumattomat voitot ja tappiot suoraan omaan pääomaan.Tallenna pääomaosuusmenetelmällä sijoituksensa hankintamenoon, joita tarkistetaan laskettavissa oleva osuus tuloista tai menetys taseeseen.Esillä määräysvallassa oleva tytäryhtiö sijoitusten konsolidoinnin perusteella, pohjimmiltaan lisäämällä tilinpäätöksensä kuin vanhemman.

271
0
1
Muut Business Management