Texas työlainsäädäntö Final palkka on irtisanoessaan työntekijä

Texas onpalkkapäivä laki . lippu kuva jimcox40 päässä Fotolia.com

Texas palkkapäivä laissa säädetään siitä, miten työnantajan on järjestettävä työntekijöille heidän lopullinen palkka kun että työntekijän irtisanominen.Texas Työvoimatoimikunta toimeenpanee lain, joka asettaa erilaisia ​​vaatimuksia eri työntekijän erottaminen tilanteista.Texas työlainsäädäntö myös erottaa lopullinen palkka irtisanomisajan.Riippuen siitä, kuinka erottaminen tapahtui, työnantajan on tietyt määräajat antaa työntekijälle lopullinen palkka.Texas laki nimenomaisesti kielletään työnantajia osinkotulojen lopullinen palkka lakisääteistä määräaikaa jostain syystä, kuten rankaiseminen työntekijä rikkomisesta politiikkaa tai pakottaa palauttamista yrityksen omaisuutta.

Tahaton erottaminen

  • Texas palkkapäivä laki vaatii, että työnantajat maksavat työntekijät viimeinen palkka kuuden kalenteripäivän kuluessa työntekijän vastuuvapauden.Tämä kuuden päivän koskee ainoastaan ​​tahatonta erottamista.Jos työnantaja tulipalot tai lomauttaa työntekijän ta

    i työntekijä irtisanoutuu mukaan "yhteisellä sopimuksella" Työnantajan on täytettävä kuuden päivän vaatimuksesta.

vapaaehtoinen eriyttäminen

  • Tilanteissa, joissa työntekijä lähtee vapaaehtoisesti, työnantajalla on enemmän joustavuutta antaneen lopullinen palkka nojalla Texas lain.Vapaaehtoinen eriyttäminen tarkoittaa tilanteita, joissa työntekijä olisi voinut jatkoin tahdostaan.Yleisin esimerkki vapaaehtoinen erottaminen on kun työntekijä sulkeutuu.Muita esimerkkejä ovat kävely pois työmaalla tai hylkäämistä työpaikkaa tai eläkkeelle.Näissä tapauksissa työnantaja voi antaa, että työntekijän lopullinen palkka seuraavan säännöllisesti payday.

Severance

  • Texas palkkapäivä oikeudessa ei edellytetä, että työnantajat maksavat irtisanomiskorvaus, joka on ylimääräistä rahaa ulkopuolella työntekijän palkasta että jotkut työnantajat suostuvat maksamaan tietyissä erottaminen tilanteissa.Eroraha yleensä mahdollistaa irtisanoa työntekijä joitakin hengitys ja etsii uusia ansiotyötä.Kuitenkin, jos työntekijä on kirjallinen työsopimus, jossa säädetään erorahasta, työnantajan on kunnioittaa kyseisen sopimuksen.Texas työlainsäädäntö erottaa eroraha lopullisesta palkka eivätkä aiheuta määräaikoja erorahan.

Turvautuminen

  • Työntekijät, jotka uskovat heidän työnantajansa rikkonut Texas lain osalta lopulliseen palkka voi jättää vetoomuksen kanssa Texas Työvoimatoimikunta, valtio valtion virasto kanssa panna täytäntöön Texas työlainsäädäntöä.Vetoomuksen on täysin täyttää valituslomake tarkasti ja selkeästi, allekirjoitettava valitus ja on se notaarin.TWC tekee kuulemistilaisuuksia palkkavaatimuksia puhelimitse, ja kumpikin osapuoli on mahdollisuus esittää todisteita.TWC antaa kirjallinen päätös kuulemistilaisuuden jälkeen.Valitus voidaan tehdä viimeistään 21 päivän kuluessa päätöksestä erityisiä kuulemistilaisuuksia jako TWC.

Resurssit

  • Texas Työvoimatoimikunta
769
0
1
General Employment Law