Mitkä ovat Ohion osavaltion lait ulosmittausta Palkat ?

Velallinen voi pyytää kuulemista , jos hän kiistää ulosmittaus . kenb / iStock / Getty Images

Velkojat varustettu tuomioiden Ohio voi jatkaa ulosmittaus takaisin varat, että he ovat velkaa velallisten.Tämä prosessi mahdollistaa velkoja vastaanottaa osan velallisen viikkoansion, enintään 25 prosenttia työntekijän kertakäyttöinen palkat, edellyttäen, että velkoja noudattaa asianmukaista menettelyä kaavailema Ohio lain.

ulosmittaus Menettely

  • jälkeen velkoja saa tuomiota Ohiossa, se voi harjoittaa mitään laillisia keinoja kerätä velkaa.Tämä tarkoittaa, että luottokorttiyhtiöt, perintä yritykset, lääketieteen tuottajat tai muu velallinen voi jatkaa ulosmittaus.Velkoja valmistelee kysyntä todetaan velallinen velkaa tuomion ja velkoja hakea tuomioistuimelta on velallisen palkat höysteenä jos velallinen ei ota tiettyjä toimia 15 päivän kuluessa.Velkoja on lueteltu nämä toimet, joihin kuuluu maksaa velka kokonaisuudessaan, tekemällä takaisinmaksu suunnitelma tai hakee edunvalvoja pitää nonexempt palkat.Jos velallinen ei ota näitä ohjeita, velkoja suorittaa v

    alaehtoinen tätä ja tiedostoja se tuomioistuin, joka tilaa ulosmittaus.Ulosmittaus pysyy voimassa, kunnes tuomio on kokonaan maksettu.

Oikeus Huomaa

  • Luotonantajan on annettava ilmoitus velalliselle lähettämällä hänelle kirjallisen pyynnön ja ohjeet mukaan sertifioitu postitse.Ennen velkoja voi koristella palkat Ohiossa, se on myös lähetettävä velalliselle ilmoituksen ehdotetusta ulosmittaus vähintään 15 päivää ennen ulosmittauksen tulisi voimaan.Velallinen on viisi päivää, että hän sai ilmoituksen ehdotetusta ulosmittaus kiistää ulosmittaus ja pyytää tuomioistuimen käsittelyssä;kuulo on pidettävä 12 päivän kuluessa, että velallinen teki pyynnön.Velallisella on todistustaakka istunnossa selittämään, miksi hänen palkkoja ei pitäisi ulosmitata;Esimerkiksi hän on osoitettava, että hänen palkkansa on vapautettu tai ulosmittaus määrää ei ole laskettu oikein.

ulosmittaus Rajoittaa

  • Ohio tarjoaa saman verran suojan palkkojen ulosmittaus rajoituksia liittovaltion lakia ei.Ohio, useimmat että velkoja voi koristella alkaen viikoittain palkka on 25 prosenttia velallisen kertakäyttöinen tulokseen tai määrää, jolla hänen tulonsa ylittävät 30 kertaa liittovaltion minimipalkka, kumpi on pienempi.Jopa 60 prosenttia työntekijän palkasta voidaan ulosmitata lasten elatusapua, jos hänellä ei ole muita huollettavia.

kuin palkkatulojen

  • Yleensä Ohio vapauttaa eläketulon ja eläkkeiden ulosmittaus.Poikkeuksena on kanssa lasten elatusapua koskevissa tapauksissa: Näistä, eläketulon katsotaan tulot ja edellyttää ulosmittaus.Ohio lailla vapautetaan sosiaaliturva eläke ja työkyvyttömyysetuuksia, tapaturmavakuutus, työttömyyskorvauksia ja muiden julkisten hyötyy ulosmittaus.

132
0
1
Muut Consumer Law