Mikä onInclinometer ?

kaltevuusmittarin, joka tunnetaan myös nimellä klinometri, on mikä tahansa laite, jolla voidaan mitata kulmassa suhteessa vaakasuoraan.Tämä voidaan toteuttaa käyttämällä erilaisia ​​menetelmiä ja termi "kallistusmittarin" ei viitata tiettyyn väline.Kun etäisyys esine tiedetään, joidenkin kaltevuusmittarin voi myös käyttää trigonometriaa mitata korkeuden objektin.

Määritelmät

  • tasaisella pinnalla määritellään yleensä pinta, joka on kohtisuorassa välisen pisteen tarkkailu ja maan keskipisteeseen.Kulman mitta 0 siis osoittaa kaltevuusmittarin on taso.Kulma mitta +90 astetta tarkoittaa kaltevuusmittarin osoitetaan suoraan ylös ja kulma mittari -90 astetta tarkoittaa kaltevuusmittarin osoitetaan suoraan alaspäin.

määrittäminen korkeus

  • voi myös laskea korkeutta objektin kaltevuusmittaria.Tämä vaatii sinua tietää kulmaa kallistusmittarin kun se ennakoi alkuun esineen ja etäisyys kaltevuusmittarin kohteeseen.Tämä voi tapahtua h = d + bx tan θ missä h on korkeus esine, d on korkeus inklinometri po

    hjan yläpuolella esine, b on etäisyys kaltevuusmittarin objektiin ja tan θ on tangenttikulma mitattuna inklinometri.

tyypit

  • Kaltevuusmittarit on enemmän tiettyjä nimiä, riippuen niiden tiettyjä tehtäviä.Kaltevuusmittarit mittaavissa kulmakerroin fyysinen pinta voi olla nimiä, kuten kaltevuus mittari, gradiometri, tason mittari, tason mittari, kaltevuus hälytys ja rinne mittari.Laite, joka mitataan nimenomaan laskee (negatiivinen kulmat) voidaan kutsua declinometers.Kaltevuusmittarit mittaavissa suuntaus ilma voidaan kutsua piki ja rulla ilmaisin.

Yksinkertainen Kaltevuusmittarit

  • Inclinometer voi käyttää erilaisia ​​erityisiä tekniikoita, joilla mitataan rinne.Yksinkertainen inclinometer voi koostua suora katselu putki ja pystysuoran heilurin kiinnitetty astelevy.Operaattori pistettä katselu putki kohti kiinnostuksen kohde ja pystysuoran heilurin osoittaa kulman katselu putki astelevy.

kaupalliset Kaltevuusmittarit

  • kallistusmittarin käytännön sovellukset voivat käyttää erilaisia ​​kehittyneempiä tekniikoita.Ne sisältävät usein raskas neste, joka määrittää, milloin kaltevuusmittarin on taso, paljon tapa puusepän tasolla tekee.Moderni kaltevuusmitta voi myös käyttää laser osoittaa kulman kallistusmittarina tarkemmin.Hyvin herkkä kaltevuusmittarin sisältävät myös menetelmiä säätämisen ympäristön muutoksiin, kuten lämpötilan, paineen ja kosteuden.

742
0
0
College