Terveys , turvallisuus & amp ;Turvallisuus työpaikalla

Vaatimus turvavarusteita , kutenkypärän ja heijastava liivi on yksi tapa säilyttää työturvallisuuden . raksamiehet kuva maxfx päässä Fotolia.com

turvallisuus-, terveys- ja turvallisuus työpaikalla on tärkeää työntekijöille ja suurelle moraali yhtiön työntekijöitä.Suuri osa tästä on järkeä, mutta on olemassa valtion virastoja ja asetuksia, jotka ohjaavat tämä näkökohta käynnissä liiketoimintaa, jotta varmistetaan terveyden ja turvallisuuden työvoimasta.

Määritelmät

  • Turvallisuus viittaa menettelyjä ja muita asioita viedään pitää työntekijöitä loukkaantuu tai sairastuu.Turvallisuus päällekkäisyydet turvallisuus jonkin verran, sillä se voi myös tarkoittaa työntekijöitä suojellaan vammoja, mutta se on laajempi ja viittaa muita uhkia sekä, kuten seksuaalinen häirintä ja varkaus.Yritysten omistajat ovat kiinnostuneita terveyden työntekijöilleen, ei vain koska ne tarjoavat sairausvakuutus ja työläisten tapaturmavakuutus heille, mutta koska terveellisen ympäristön lisää tuottavuutta.

turvatoimet

  • Yritykset voivat toteuttaa toimenpiteitä varmistaakseen, että työpaikalla on turvallista.He voiv

    at etsiä vähiten vaarallisia laitteita tai materiaalia.Ne voi erottaa työntekijöitä erityisiä tunnettuihin vaaroihin, kautta suojavaatetusta ja laitteet tai arkkitehtonisia piirteitä.Ne voivat tarjota riittävästä ilmanvaihdosta suojaamaan höyryjä.Ne voivat säätää sääntöjä ja menettelyjä, jotka edistävät turvallinen toteuttaminen.

turvallisuutta työpaikalle

  • Turvatoimet vaihtelevat teollisuus ja muut yksityiskohtia, jotka liittyvät kunkin yrityksen.Jotkut seikat turvallisuuden osalta ovat seuraavat: Tietokone ja internet liittyvää toimintaa;kriisinhallinta;ehkäistä varkauksia ja petoksia;väkivallan ehkäisy;elektroniset turvajärjestelmät ja hälytykset;tarjoaminen ja rajoittamalla pääsyä eri puolilla fyysinen mahdollisuus valtuutettu henkilöstö;ja suojelu liikesalaisuuksia, tavaramerkkejä ja tekijänoikeuksia.Kukin liiketoiminta käsittelee näitä eri tavoin, joka sisältää säännöt ja politiikat, fyysisin turvatoimin kuten lukot ja hälytykset ja suunnitelmien säädetty hätätilanteessa.

pienyrityksiä

  • Occupational Safety & amp;Terveys hallinto valvoo työpaikan turvallisuutta.Sen tehtävänä on auttaa työnantajia saada vaarallisten aineiden ja olosuhteet työpaikalta, pitää työntekijöiden loukkaantuu, tapettu tai tulossa sairas, ja ottaa vastuuta turvallisuudesta työpaikalla.

Valtion virastot

  • Kolme Yhdysvallat valtion virastot, kaikki osa työministeriö, hallinnoida ja valvoa määräyksiä terveyttä ja turvallisuutta työpaikalla.Nämä ovat Työturvallisuuslaki (OSHA), Mine Safety and Health Administration (MSHA), joka koskee erityisesti kaivoksen työntekijöiden ja toimisto oikeusasiamiehen Energy Työntekijät ammattitaudin kannustinohjelman (EEOMBD).

161
0
1
Toiminta Business