Mida ütleb Piibel Service ?

Mida ütleb Piibel Service ? Faith Allen

Paljud inimesed on uudishimulik, mida Piibel on öelda teenust.Jumal ootab, et need, kes teda armastavad pakkuda teenust ka teistele.Autor teiste teenimisel, me muutume Jumala käsi jõuda teistega.Jumal on eriline koht oma südames kõige haavatavamad ühiskonna liikmed ja laeb oma järgijaid teenuse pakkumise neile.

Function

  • eesmärk teenus on nii Jumal võib ulatuda teised meie kätes.In II Cor.9: 12-13, Piibel ütleb, et teenuse Pakume mitte ainult ei vasta vajadustele, kuid väljendab tänu Jumalale ja viib teised kiitust Jumalale.Piibel ütleb ka, et teenus ehitab "Kristuse ihu."(Vt Ef. 4:12.) Kui ma Cor.12 Piibel selgitab, et on olemas erinevaid teenus (v. 4) ja siis tuuakse palju võimalusi pakkuda teenust ka teistele.

Tähendus

  • Piibel rõhutab teiste teenimisel.Kui küsiti, kuidas pärib igavese elu Jeesus näitas, et kaks põhipunkti olid armastav Jumal ja armastav oma ligimest nagu iseennast.(Vaata Luuka 10:27.) Tähendamissõna "Hea samaarlane" on hea näide sellest, kuidas inimen

    e, kes armastab oma ligimest on see, kes pakub teenust temaga (vt Lk 10: 25-37).Igaüks on oma ligimest ja sa armastad oma ligimest nähes talle teenust, kui ta vajab.

kaalutlused

  • Piibli järgi Jeesuse veetis suurema osa oma ministeeriumi teiste teenimisel.Ta tegi palju imesid, nagu tervendav pime, mis tuli füüsilisi vajadusi, kuid ta ka pakutava teenuse täita emotsionaalseid vajadusi.Jeesuse suhtlemist kaevul naisega on suurepärane näide sellest (vt Johannese 4: 1-26).Piibel käsib meil järgida Jeesuse eeskuju (vt I Cor. 1:11).

väärarusaamu

  • Mõned inimesed arvavad ekslikult, et Piibel ei nõua need, kes järgivad Jumala pakkuda teenust ka teistele.Nende põhjendus on, et nad on "päästetud" ainult armust, et nad on seega mingit kohustust teisi teenida.Kuigi on tõsi, et inimesed on "päästetud" ainult armust (Ef 2: 8), et Piibel on selge, et "usk ilma teod on surnud."Vaata Jam.02:26 Kui Piibel ütleb, et Jumal ootab tema järgijad pakkuda teenust ka teistele.

Hoiatus

  • Piibel sisaldab umbes 30 viiteid Jumala mure lesk ja orb (või isata), samuti mitu viited Tema mure välismaalase (vt Sakarja 07:10).Leskedele, orbudele ja tulnukad olid kõige haavatavamad ühiskonna liikmed ja Jumal ootab oma rahvale pakkuda neile teenust (vt Moosese 24:19 näidet).Jumal kohut neile, kes ei suuda pakkuda teenust kõige haavatavamad ühiskonna liikmed, nagu on näidatud Mal.3: 5.

Resources

  • Hea samaarlane
  • kaevul naisega
509
0
1
Kristlus