Kuidas liit toimib?

Mis on Ametiühing?

  • Ametiühingu ka tavaliselt nimetatakse ametiühing on organisatsioon, mis töötab edendada vajadustele ja soovidele töötajate mitmes tööstussektoris.Ametiühingud traditsiooniliselt esindavad töötajaid raske käsitsitöö töökohti nagu töötlev tööstus ja ehitus.Tavaliselt tööandja peab tunnistama liidu või töötajad peavad hääletama korraldada läbi häälteenamusega enne ühe töötaja võib liituda Liit.Kuna tootmise ja raske töö sektorites on kahanemine viimastel aastakümnetel tänu allhangetele ja keskenduda tehnoloogia ja teenuste töökohti, summa ametiühinguvälised on oluliselt vähenenud.

Lendamine Ametiühingu

  • Kui ettevõte, kus ametiühing esindab töötajate palkab töötaja, liit nõuab sageli töötaja liituda.Sageli Liit vajab mõõdukat ühekordne tasu liituda, ja jätkuvat liikmeks saamiseks vaja perioodilisi makseid tuntud Liidu maksud.Töötajad tavaliselt valida esindajad suhelda Liidu juhid.Töölised iga ettevõte on perioodiline Liidu koosolekud, Euroopa Liit ise on kohtumised, kus esinda

    jad kõigist tütarfirmad kohtuda, et arutada oma küsimusi.Ametiühingud siis töötab ettevõtetele, kes kasutavad oma liikmete palka tõstma, toetused ja muidu hoolitseda oma liikmetele.

Effects of Labor Liidu

  • eesmärk on ametiühing on anda kollektiivläbirääkimiste õiguse töötajate ühistegevuse kaudu.Seda tuntakse kollektiivläbirääkimisi.Ajalooliselt töötajate vähe võimu läbirääkimisi paremate töötingimuste, palga või kasu oma tööandjate ja sai midagi indentured teenistujate.Ametiühingu liikumine näpunäiteid tasakaalu teises suunas.Nüüd on paljud Liidu töötajatel kõrgemat palka ja paremaid kasu kui ametiühingusse mittekuuluvate töötajate.Mõningatel juhtudel oma palk ja hüvitised võivad muutuda koormaks nende äriühingute konkurentsivõimele.Muud tööd reeglid, nagu kaitse vastu vallandatakse, et ametiühingud on võitnud läbirääkimiste teel võib mõjutada tootlikkust.Ühesõnaga, ametiühingud on tavaliselt hea töötaja, kuid pakuvad segu eelised ja puudused tööandjatele.

511
0
2
Tööjõusuhted