Mudelid eetilise käitumise äri

Eetika on oluline osa äri.Ettevõtted kasutavad eetilise käitumise mudeleid, et tagada juhtide ja töötajate järgige õige reeglite ettevõtte ja ärikeskkonna töötades.Paljud organisatsioonid välja suunised, et koolitada ja harida töötajaid õige eetilist käitumist töökohal.Eetikasuunised aitab leevendada survet ettevõte seisab tarbijate, konkurentide ja turumajanduslikke kui äritegevuseks.

Leadership

  • Leadership on peamine viis ettevõtet edendada nõuetekohast eetilist käitumist.Juhid ja tegevjuhtide on kohustus häälestuda eetiline käitumine äritegevuse eetiline ja moraalne viisil.Kui juht ei näidata korralikku eetiline käitumine, töötajate olla soovi nõustuda ettevõtte eetikakoodeksit.

    juhid, kes tegutsevad eetiliselt tagada probleemide ja küsimuste ettevõte on kindlaks kiiresti ja õigel käsitsemisel juhid ja töötajad.Õige juhtimise eetika ka säilitada organisatsiooni pikaajalise elujõulisuse ja ärikeskkonda, sest kliendid on altimad omaks eetilise ettevõte.

Company Kultuur

  • Ettevõte kultuur on immateriaalne ärikeskkonda loodud juhid ja tegevjuhid.Juhid kasutavad ettevõtte kultuuri edasi missioon, eesmärgid ja sihid ning kuidas töötajad peaksid läheneda töökohti kui aitab firma jõuda oma eesmärke.Oluline elemendid tugev ettevõte kultuuri hulka terviklikkus, usaldus, juhtimise, professionaalse käitumise ja paindlikkust.Juhid ja tegevjuhtide peaks jutustama neid elemente firma kultuuri tagada töötajate mõista ja järgida eetilisi ettevõtluse põhimõtteid.

    Ettevõtted saavad õpetada töötajatele ettevõtte kultuuri käsiraamatute või mitteametlikke kohtumisi.Need meediumid annavad juhtimise võimaluse selgitada, et eetilise äri käitumist.

eetika Pledge

  • Ettevõtted võivad kasutada lubadust tagada töötajate toimida eetiliselt, kui tegemist on erinevate äri olukordades.Need lubadused, kinnitab töötaja oma allkirjaga märkida töötaja valmisolekut nõustuda ja järgida ettevõtte eetilised põhimõtted.Ettevõtted võivad kasutada ka need lubadused tugevdada tähtsust ärieetika ja miks töötajad peavad allkirjastama lubadust ning järgida neid põhimõtteid.Eetika lubadused anda ka töötajatele vabaduse aru ebaeetiline äritavad juhid või teised töötajad.Enamik ettevõtteid kasutada anonüümset aruandluse meetodit, et tagada töötajatele ei castigated või karistatud keerates inimesed, kes tegelevad ebaeetiline käitumine.

869
0
2
Ärieetika