Den rolle retshåndhævelse i Criminal Justice System

Retshåndhævelse spiller en afgørende rolle i vores strafferetlige system.Hver officer er specielt trænet i mange aspekter af strafferetsplejen og lov i almindelighed.De af retshåndhævende personale opgaver omfatter trafik citater, efterforskning og beredskab samt forebyggelse af kriminalitet.Retshåndhævelse er der for at håndhæve alle love, der er på plads af regeringen, uanset om det er lokalt eller føderalt plan.Uden retshåndhævelse, ville samfundet være i kaos uden nogen pålidelig måde at håndhæve lovene.

Retshåndhævelse spiller mange roller i det strafferetlige system .
(her kommer den lov billedet ved Pix af Marti fra Fotolia.com)
trafik citater

retshåndhævelsespersonale rutinemæssigt patrulje veje og motorveje i deres jurisdiktion.De ser for dem, der hastighedsoverskridelser eller køre hensynsløst eller dem, der kunne blive forringet under kørslen.Når de stopper en mistænkt for trafik krænkelser, de bestemmer, om den mistænkte har nogen udestående warrants, som skal besvares for.Hvis der er mistanke om kørsel under påvirkning af narkotika eller alko

hol føreren, vil officer administrere et felt ædruelighed test samt en alkometer at afgøre, om en henvisning er berettiget.Dette beskytter andre kørsel på veje og motorveje fra dem, der potentielt kan forårsage en farlig situation.

Færdselspolitiet med til at opretholde sikkerheden på vejene.
lyskryds billede ved Sonya etchison fra Fotolia.com
kriminalefterforskning

Detectives i retshåndhævelse efterforske mange forbrydelser.Disse forbrydelser omfatter drab, røveri og seksuelle forbrydelser, blandt andre.Disse detektiver er generelt uddannet i et speciale, hvilket betyder, at de er tildelt en af ​​de tre vigtigste afdelinger.På den anden side, i små, landbosamfund, nogle politistyrker kan kun have én detektiv, der ville være ansvarlig for alle undersøgelser i jurisdiktion.

Strafferetlig efterforskning er en specielt uddannet erhverv.
kriminalitet eksamen (undersøgelse) billede ved stassad fra Fotolia.com
Emergency Response

retshåndhævende personale også hjælpe redningsberedskabet afdelinger.Når en brand, bilulykke eller naturkatastrofer er rapporteret, politifolk reagere med brandvæsenet samt ambulancen.De er der for at yde bistand til redningsmandskab samt at sikre sikkerheden af ​​scenen.

Politiet er der for at hjælpe indsatspersonel i alle ulykker scener.
nødberedskab billede ved Pix af Marti fra Fotolia.com
Forebyggelse

fleste skoler har programmer på plads, hvor politifolk komme ind og tale med de studerende.De dækker sådanne ting som hvorfor det er vigtigt for børn at træffe gode valg, samt hvad der sker, når en person går til fængsel.Disse programmer er på plads for at hjælpe med at forhindre studerende fra at træffe beslutninger, der kan få dem i problemer med loven.Samtidig har mange skoledistrikter vedtaget "skole ressource officerer." Det er uddannede politifolk ansat af politiet, ikke skolens distrikt, for at sikre sikkerheden i skolerne.Disse officerer opbygge et forhold til de studerende og hjælpe dem, samt håndhæve love i skolerne.

Officerer arbejde i skolerne til at hjælpe eleverne og forebygge kriminalitet.
skole billede ved dinostock fra Fotolia.com
ekspertvidner

I nogle tilfælde skal en politibetjent fungere som ekspert vidne i retssager.Dette omfatter generelt bilulykker og felony forbrydelser.De er taget i ed som enhver anden vidne, og de er til at fortælle retten præcis, hvad deres ekspert opinon om forbrydelsen pågældende.

En sag kan kræve en officer til at vidne .
retsbygningen billede ved pearlguy fra Fotolia.com
528
0
6
Strafferet Basics