Hvad er fordelene ved Forsikring forordning ?

Bil , sundhed og livsforsikring er underlagt regulering. Coche accidentado billede ved quicolopez fra Fotolia.com

I USA, forsikringsselskaber er underlagt de samme love og regler som enhver anden virksomhed med hensyn til zoneinddeling og love om ejendomsret, arbejdskraft og løn lovesamt skattelovgivningen.Desuden er forsikringsbranchen reguleres på både statslige og føderale niveau.Forsikring regler er designet til at beskytte den finansielle integritet forsikringsselskabet samt kundernes behov.

Forretning Solvens

  • En af de vigtigste årsager til forsikring regulering er at beskytte den finansielle solvens forsikringsselskabet.Et forsikringsselskab er i færd med at sprede risikoen på tværs af en lang række enkeltpersoner.Risikoen løbende skifter, og forsikringspræmier, der betales af forsikringstagere, der ikke adgang forsikringsydelser hjælpe med at dække udgifterne til ydelser, der udbetales ud til dem, der i øjeblikket trækker på den pulje af midler.Forsikring regulering begrænser mængden af ​​ydelser, der udbetales ud til en forsikringstage

    r i et kalenderår og justerer udgifterne til præmier, afhængigt af en forsikringstager risikofaktorer.Disse regler hjælper forsikringsselskabet sprede sin risiko og holde omkostningerne lavere, så virksomheden kan opnå en fortjeneste og forblive i erhvervslivet.

forbrugerrettigheder

  • Forsikring regulering hjælper også beskytte forbrugernes rettigheder med hensyn til privatlivets fred og forsikringsdækning.Forsikring regulering fastholder en balance i forsikringsbranchen, der sikrer, at de virksomheder, der leverer forsikringsydelser gør det i overensstemmelse med loven.Forsikring regulering fastsætter også en standard for kvaliteten af ​​medicinsk behandling en patient kan forvente at modtage, sikrer, at forsikringstagerne får de ydelser, de har betalt for, og beskytter en forsikringstagers kontooplysninger og sundhedstilstand fra at blive delt med uautoriserede personer.

State Economy

  • anden fordel ved forsikring regulering er den beskyttelse, for sundheden for en stats økonomi.Private forsikringsselskaber skal have licens og chartret af de stater, hvor de driver forretning.Hvis et forsikringsselskab bliver økonomisk unsolvent og stoppe drive forretning i en bestemt tilstand, kan denne stat miste indtægter betalt af forsikringsselskabet og også miste fysiske arbejdspladser.Desuden, hvis et forsikringsselskab bør lukke dørene og undlader at opfylde sine forpligtelser over for forsikringstagerne, staten ville være forpligtet til at give dækning for de forsikringstagere gennem statsdrevne forsikring programmer.Den øgede belastning kan true den finansielle sundhed i staten.

799
0
1
Personlig Forsikring