Systemer Teori & Social Work Practice

Socialt arbejde er den professionelle anvendelse af samfundsvidenskabelig forskning i et forsøg på at forbedre livet for mennesker og fremme forskellige former for social lighed.Systemer teori er et tværfagligt felt, der studerer komplekse systemer.Socialarbejdere nærmer systemteorien som en måde at studere de forskellige niveauer i samfundet og forstå, hvordan komponenter deri funktion i helheden.De så anvende deres resultater for at fremme gavn for samfundet.

Socialt Arbejde

  • Socialrådgivere kan fungere i en række forskellige kapaciteter.De kan være fortalere, forskere, akademikere, politikere, mental sundhed fagfolk, administratorer eller bare tilfældige frivillige.Generelt er ting, der binder dem er en bekymring for at fremme årsagen til social retfærdighed, som de søger at forstå årsagerne og afhjælpe følgerne af en række sociale problemer.

Systems Theory

  • Systems teori er den generelle betegnelse for et væld af forskellige metoder og særlige teorier.Alle disse teorier har tendens til

    at antage, at systemerne er holistisk - nogle bruger udtrykket "økologisk" - og at der er en kausal indbyrdes forhold mellem dele og hele i ethvert system.Systemer teori i samfundsvidenskaberne har tendens til at observere den gensidige påvirkning mellem sociale miljøer og enkeltpersoner deri.

Micro

  • Socialrådgivere beskæftiger samfundsteori på mikroniveau er bekymrede med enkeltpersoner, familier og andre små samfund.Generelt mental sundhed fagfolk og børnesikring fortalere tendens til at arbejde på dette niveau.De er primært beskæftiger sig med sikkerhed og velfærd enkeltpersoner og fremme positive og sunde dynamik inden for familieforhold.

Intermediate

  • Dette niveau af socialt arbejde har en tendens til at fokusere på små samfund såsom kvarterer eller regioner.Arbejdere på dette niveau tendens til at være medlemmer af lokale agenturer eller andre små organisationer, der søger at hjælpe med at udvikle og fortaler politikker og programmer designet til at skabe sociale forandringer på lokalt plan.

Macro

  • Socialrådgivere på makroniveau tendens til at blive involveret i politisk dannelse og social forskning på et bredt anvendelsesområde, der fokuserer på hele samfund eller endda arbejder internationalt.De har tendens til at anvende systemer teori til at forstå, hvordan man bedre vilkårene for mennesker, der bor inden for hele nationer eller på globalt plan.

241
0
0
Filantropiske Organisationer