Jobbeskrivelse af en kasserer for en non-profit

Finansiel rapport med en lommeregner . Nonwarit / iStock / Getty Images

Den frivillige bestyrelse er det styrende arm en nonprofit organisation, og er juridisk forpligtet til skattefri organisationer og virksomheder.Bestyrelsen har fire officerer: stol, næstformand, kasserer og sekretær.Hver officer har en jobbeskrivelse, der beskriver dens opgaver og ansvarsområder, som foreskrevet af organisationens vedtægter.Kassereren opgaver indebærer tilsyn med skattespørgsmål.

Care, Loyalitet og Lydighed

  • Ifølge BoardSource, en organisation, der har fokus på uddannelse for nonprofit boards, pleje, loyalitet og lydighed definerer bestyrelsens juridiske ansvar.Pleje refererer til kompetence og rimelig omhu, mens loyalitet og lydighed refererer til ære organisationens mission, respekterer fortroligheden og være opmærksom på offentlighedens tillid.For kasserer, dette udmønter sig i at sikre organisationen er en god forvalter af velgørende donationer og skattefri status, der giver overblik over organisationens finanspolitiske integritet og b

    istå bestyrelsen med at opfylde sit mandat til at regere.

Generel viden

  • Kassereren er forpligtet til at deltage i alle planlagte møder og fastholde nuværende viden i organisationen, dens programmer, vedtægter og vedtægter.Kassereren er forpligtet til at have kendskab til nonprofit regnskabspraksis, love nonprofit skatte- og finanspolitiske registrering.Kassereren er vidende om udvalgets ledelse og regler for udførelse bestyrelsesmøder.

Konti og udgifter

  • vedtægter normalt udpege den kasserer at være en af ​​to officerer bemyndiget til at underskrive checks eller gives adgang til bank- og kredit konti.Kasserere har fuldt kendskab til alle organisationens beholdninger og aktiver.Kasserere gennemgå månedlige konto registreringer og monitor indtægter og udgifter.Kassereren gennemgår også finansielle rapporter fra organisationen personale.

Rapporter

  • Kassereren udarbejder rapporter til bestyrelsen beskriver indtægter, udgifter og aktivernes værdi.Kassereren fremlægger en finansiel rapport på hvert bestyrelsesmøde, og udarbejder og præsenterer den årlige finansielle og kontrolrapport til bestyrelsen.Kassereren udarbejder særlige finansielle rapporter behandler foreslåede planer for store udgifter.

Finansudvalget

  • Kassereren er formand for økonomiudvalget.Finansudvalget er sigtet for at udvikle organisationens finanspolitik og procedurer og udvikle den finanspolitiske del af organisationens strategiske plan.Udvalget udvikler også organisationens fundraising plan og årlige budget i samarbejde med andre bestyrelsesmedlemmer og organisationens økonomichef.Udvalget fører tilsyn årlige revision og anmeldelser revisionsrapporter.

311
0
1
Velgørende