Hvad er et EU- job?

Fagforeningsledere ofte holde planlægning og møder beslutningsprocesser . Tay Jnr / Digital Vision / Getty Images

En union job er en, hvor du som en medarbejder, er en del af en organiseret gruppe af arbejdstagere.Fagforeningsledere forhandle kollektive overenskomster med topchefernes og give andre fordele til medlems ansatte.

overenskomst

  • En vigtig del af en union job er, at du er en del af et kollektive overenskomst .En CBA er en juridisk kontrakt er forhandlet mellem folkevalgte Union og en organisations ledelse.Denne kollektive forhandlinger træder i stedet for en konventionel forhandling i en ikke-union job, hvor kompensation og ansættelsesvilkår diskuteres individuelt.En primær fordel i forhandlingerne en CBA er, at medarbejderne har mere forhandlingsstyrke sammen end en given medarbejder har alene. Pay , gavner og arbejdstid er blandt de fælles faktorer, der indgår i disse forhandlinger.

Open Shop vs. Lukket Shop

  • Diskussion af åben versus lukkede strukturer butik beskæftigelse er afgørende med fagforeningerne.En åben butik setup betyder en a

    rbejdsgiver ansætter både fagforening og ikke-union medarbejdere.I nogle tilfælde er arbejdere ansat og derefter forpligtet til at tilslutte sig en fagforening inden for en bestemt periode.En tæt butik henviser til en indstilling, hvor en arbejdsgiver kun ansætter medlemmerne af fagforeningen.Denne type struktur er ulovlig på grund af Taft-Hartley loven, også kaldet Labor-Management Relations Act, der blev vedtaget af Kongressen i 1947.

Grievance Process

  • andet fælles træk ved en union job er adgangtil en formel klage proces .En forurettelse eller appelprocessen tillader ansatte at udfordre overtrædelser af CBA ved selskabets repræsentanter.For eksempel, hvis en arbejdstager ophører i strid med kontrakten union eller ledes over for en forfremmelse i strid med anciennitet regler, kan han indgive en klage.En forurettelse udvalg, der består af flere fagforeningsledere, så mødes med medarbejderen for at undersøge situationen og forberede evidens for en høring.

Andre elementer

  • Union job giver ofte større tiltro eller beskyttelse af arbejdstagere med anciennitet.Nogle union kontrakter fastsætte regler, der forbyder en forfremmelse går til en mindre erfaren medarbejder, når en mere højtstående medarbejder med lige kvalifikationer finder anvendelse. Mægling forekommer under overenskomstforhandlinger forhandlinger, når fagforeningsledere og ledelse kan ikke komme til udtryk.En professionel mægler letter forhandlingerne at tilskynde samarbejde og kompromis.Når forhandlingerne mislykkes, afmatning og slår er almindelige former for protester, der anvendes af medlemmerne af fagforeningen for at bekæmpe urimelige arbejdsvilkår.

974
0
1
Kontraktforhandlinger