Sådan Appel en Udsættelse i Californien

Udsættelse i Californien opnås gennem en juridisk proces, der kaldes ulovlig detainer . forældre lejer søn enfant billede af Philippe LERIDON fra Fotolia.com

Udsættelse i Californien opnås gennem en juridisk proces, der kaldes ulovlig detainer.Selvom resultatet af en ulovlig detainer sagen kan ankes, kan appeller være juridisk komplicerede, og de kræver typisk hjælp fra en advokat.At appellere en udsættelse i Californien, skal du indsende en meddelelse om appellen med den lavere retsinstans, og en appelinstans kortfattet med Court of Appeal.

Instruktioner

 1. File en klage.Senest 90 dage efter dommerens ind dommen i dit ulovlige detainer tilfældet, eller senest 30 dage efter modtagelse af en kopi af dommen (dog senest), skal du indgive en klage.Hvis sagen er for mindre end $ 25,000 bruge Form APP-102.Hvis sagen er for mere end $ 25,000 skal du bruge Form APP-002, og fristen for at indgive meddelelsen forlænges.

 2. Serveres proces.Når du filen klageskriftet, skal du tjene meddelelsen om den anden part i sagen, som om den var en domstol stævning.Typisk indebærer dette leje en pri

  vat proces-server.

 3. Titelblad rekord.Senest 10 dage efter indgivelsen din klage, skal du også fortælle den ret, der dokumenter og registre (såsom retten udskrifter) fra sagen du vil medtage i appellen.Dette sker gennem en meddelelse om udpegning rekord i appelsagen formular, der fås hos retten.

 4. Flytte til et ophold af fuldbyrdelsen eller fritagelse fortabelse.Hvis du var lejer i bortvisning tilfældet, og du har mistet, måske du er blevet beordret til at fraflytte ejendommen.Men du kan være i stand til at bo put, indtil appellen, hvis du vil lide en overbevisende trængsler, hvis tvunget til at flytte.Hvis det er situationen, indgive en bevægelse i retten, der trådte dommen, der anmoder om et ophold på håndhævelse eller fritagelse fortabelse, og anføre dine grunde.

 5. Fil en appelinstans kortfattet i Court of Appeal.Appellen selv vil blive besluttet i Californien appelretten til din lokale distrikt.Efter reglerne for appelinstans procedure for retten, skal du indgive en rettidig kortfattet angivelse af årsagen til din klage.Modparten vil indgive et svar kort, og du kan blive bedt om at give en mundtlig argument, der understøtter din sag.

Tips & amp;Advarsler

 • Den arkivering gebyr for klageskriftet afhænger af mængden af ​​sagen.Hvis mindre end $ 10.000, er gebyret $ 180.Det er $ 300, hvis sagen var for mere end $ 10.000.Der er en flad $ 655 gebyr for indgivelse af en appelinstans kortfattet i Court of Appeal.

Ressourcer

 • Caltenantlaw.com: Eviction
 • California Domstole: Court of Appeal
 • California Lejlighed Association: Leje boliger Ressourcer
43
0
1
Lejere Rettigheder