Ansvarsområderne for en driver til en Virksomhed

Lastbiler trække gods over hele landet . lastbil billede ved max Blain fra Fotolia.com

Company chauffører bringer varer til deres destinationer.Afhængigt af hvilken type af virksomhed, chauffører foretage ture rundt i byen eller på tværs af landet, og lastbiler er det fælles køretøj for denne type transport.Ud til sikkert at transportere virksomhedens ejendom, chauffører har også lager og salg ansvar.

Ruteplanlægning

  • Over-the-road drivere er ansvarlige for at planlægge deres ruter fra afhentning til drop-off destinationer.Dette sker ofte med bistand fra en GPS-enhed, men bilister kan være nødvendigt at foretage justeringer for vejr eller vejanlæg.I-byen levering drivere er også ansvarlige for ruteplanlægning, der sikrer, at alle planlagte leveringer er foretaget i løbet af skiftet.Planlægning for disse kortere ture kræver viden om trafikmønstre og stærkt trafikerede områder til at blive på tidsplanen.

Inventory

  • Drivere er ansvarlige for opgørelsen er indeholdt i deres lastbiler.Chaufføren generelt tæller produktet, da de

    t er indlæst og kan endda være ansvarlig for læsningen.Føreren underskriver en formular til at bekræfte, at alle produkt er intakt.På destinationen, føreren eller modtageren losser lastbilen, og chaufføren igen kontrollerer indholdet.Driveren giver modtageren med en paraferede følgesedlen, der viser elementer, der er indeholdt i forsendelsen.

Regnskab

  • Nogle drivere opkræve betaling for elementer leveret, især hvis modtageren ikke har en kredit konto oprettet med virksomheden.Betalingerne kan være kontanter eller check, og føreren er ansvarlig for at levere kvitteringer til køberen og betaling til virksomheden.Chauffører kan også give fakturaer til modtagere, der har kreditvilkår.Fakturaen skal afspejle eventuelle ændringer i leveringen på grund af skader eller afslag.

Safety

  • Company drivere er ansvarlige for sikkerheden for dem selv, deres fragt og firmabilen.De fleste drivere er forpligtet til at tage en vis grad af uddannelse, før opererer firmabiler.Store traktor-trailer lastbiler kræver en kommerciel kørekort (CDL).Hvis en chauffør udsætninger farlige materialer eller kemikalier, er han også forpligtet til at tage farlige materialer sikkerhedsuddannelse og modtage en særlig certifikatpåtegning, før han får lov til at føre køretøjer, der indeholder potentielt farlige genstande.

58
0
1
Transport Jobs