County Judge Pligter

En amt dommerens opgaver indebærer en rig blanding af både administrative og retslige opgaver. hammeren billede ved Cora Reed fra Fotolia.com

Et amt dommer fungerer både præsiderende officer af kommissær hof med stemmeret og som dommer i County Court.Han er ofte tænkt som en udøvende embedsmand i statsamtet, tilbyder rådgivning og vejledning om amtslige spørgsmål, når det kræves.En amt dommerens opgaver indebærer en rig blanding af både administrative og retslige opgaver.

vigtigste opgaver

 • et amt dommer omhandler en bred vifte af forhold lige fra spiritus licensansøgninger til at give asyl adgang for psykisk udfordret til små ejendom ejendom sag.Han er også ansvarlig for anstiftelse valget, og til servering varsel af valget.Et amt dommer kan også udstede forsinkede fødselsattester og kan administrere offentlige tilskud og kontrakter for en given amt.

  I amter, hvor en dommer besidder dømmende magt, kan han foretage appelinstans høringer behandling af uløste spørgsmål fra retlige domstole.Amtet dommer fungerer også som leder af forsvarsområdet civile og katastrofehjælp operationer.

  County dommere bære enekompetence i skifteretten sager psykiske problemer og forældremyndighed.Et amt dommer kan undertiden være ansvarlig for sager, der involverer kemisk afhængige narkomaner, som angivet på Liberty County hjemmeside.Et amt dommer kan også foretage vielser, og kan påtage sig ansvar for en retsmediciner, når det kræves.

Variationer

 • tjenesten for et amt dommer varierer meget afhængigt af det amt, hvor han sidder.Dette skyldes, domstolskontrol og ansvarlighed ofte overlappe jurisdiktion lovbestemte county domstole.I nogle amter i USA, har elementer af County Court kontrol blevet uddelegeret til byretter.I de større byer, rollen som en amt dommer er primært administrativt, da de øve lidt dømmende magt.I amter med en befolkning under 225.000, et amt dommer hjælper udarbejde amtet budget med bistand fra et amt revisor eller degnen som angivet på Texas Association of Amter hjemmeside.

  I de større byer , rollen som en amt dommer er primært administrative. I større byer, rollen som en amt dommer er primært administrative.

civile sager

 • County dommere typisk holder kompetence i civile sager, hvor beløbet under tvisten falder inden for området på $ 500 til $ 5.000, som observeret på Dallam County hjemmeside.County dommere har også nogle strøm, når der beskæftiger sig med spørgsmål af skifteretten og klasse C forseelser.De har også enekompetence i forseelser kategoriseret som klasse A eller B, når den fine påført appellanten ikke er højere end $ 3.000.En amt dommer også udfører opgaver i unge sagen og er tilladt at sidde på amtet juvenile bord.

  County dommere har enekompetence i visse forbrydelse tilfælde. County dommere har enekompetence i visse forbrydelse tilfælde.
751
0
3
Juridiske Jobs