Hvad er Egenskaber for subtraktion ?

Subtraktion, ligesom andre matematiske funktioner , er beskrevet af visse grundlæggende egenskaber . algebra side fokus på ord billede ved poGosha fra Fotolia.com

Numbers har flere grundlæggende matematiske egenskaber.Dette er de associative ejendom, kommutativitet; distribution Materielle og refleksiv ejendom.Disse egenskaber regulerer de måder, hvorpå matematiske funktioner kan handle på tal.I tilfælde af subtraktion, ikke alle egenskaber anvendes.

associative Property

  • Den associative ejendom refererer til den måde, som er grupperet i henhold til Purple Math.Hvis det associative Property gælder for et problem eller en ligning, vil løsningen på problemet forbliver de samme, selv om dele af ligningen er omlejres: (a + b) + c = a + (b + c) eller (1+ 2) + 3 = 1 + (2 + 3).Resultatet er 6, uanset hvad grupperingen.Dette er sandt i addition og multiplikation, men der er ingen associative ejendomme til subtraktion, fordi (a - b) - c ikke er lig med a- (b - c), ligesom (5 -2) - 1 ikke er lig med 5 -(2 -1).Det første resultat er 2. Det andet resultat er 4.

Den kommutativitet

  • Den kommutativitet er opkaldt efter ordet "pendler", som betyder at bevæge sig fra sted til sted.I kommutativitet, er rækkefølgen af ​​de vilkår ikke påvirke resultatet af ligningen, uanset hvordan de er grupperet.Desuden er dette afspejles som: a + b = b + a, og multiplikation, som: axb = bx a.Syracuse University påpeger, at kommutativitet ikke gælder for spaltningen eller subtraktion, da a / b ikke er lig b / a, og en - b ikke er lig b - a.

distributionsleddet Property

  • Den distributiv egenskab, at "multiplikation fordeler løbet tilføjelse."Dette betyder, at en (b + c) = ab + ac eller 1 (2 + 3) = 1 x 2 + 1 x 3. distributiv ejendom finder anvendelse på subtraktion ved, at parenteser enten kan anvendes på at trække et positivt tal,eller tilføje et negativt, som i: (x - 4), eller X + (-4).

den refleksive Property

  • Den refleksive Ejendommen besidder, at hvis b = a, så en = b.Rækkefølgen af ​​de vilkår er ikke en faktor i denne egenskab.Dette gælder for alle matematiske operationer.

97
0
1
Folkeskole