Den naturen i Freshwater Snail

Ferskvand snegle kan findes i damme . snail billede af Henryk Olszewski fra Fotolia.com

Ferskvands snegle eller snegle, bor i forskellige habitater afhængigt af arten.Findes de største og mest forskelligartede befolkningsgrupper i store til mellemstore floder, især områder med rene, stabile flod bunde, høje iltkoncentrationer, rent og hårdt vand.Mange faktorer bidrager til ferskvand snegl levesteder.

Vandtemperatur

  • Udsving i vandtemperaturen påvirke overlevelsen af ​​ferskvand snegle.Lave temperaturer bremse deres fysiologiske funktioner.Ferskvands snegle lever i damme med høje temperaturer kæmper for at overleve, hvis de kan overhovedet.Høje temperaturer i varmere områder forårsage fordampning, reduceret vandstand og i sidste ende fører til tab af levesteder.

Water Level

  • Ifølge Bengt Hubendick, kurator på State Museum of Natural History i Stockholm, Sverige, vandstanden påvirke balancen mellem dyr, bakterier og vegetation i habitat.For snegle, er det for det meste ekstreme ændringer, der berører dem.Hvis vandet tørre

    r op, ferskvand snegle klare aestivation.Dette svarer til dvaletilstand, men gør åndedræt meget vanskeligt for snegle.Sneglen evne til at overleve tørke afhænger af arter og modenhed.Ferskvands snegle lever i vandområder af forskellige mængder, dybder og størrelser.Men ferskvands havsnegle (snegle) næsten altid lever på lavt vand.Kun få arter foretrækker dybt vand.

Light

  • Intensiteten af ​​lys skifter vand temperatur og kontrol plantevækst og fotosyntese.Uden lys, er der ingen algevækst, som snegle afhænger af deres vigtigste fødekilde.

    Freshwater Snail Basking i sollys Freshwater Snail Basking i Sunlight

Distribution

  • Den største mængde ferskvand snegle i Nordamerika findes i vandløb og floder i Mobile River Basin (placeret i Georgien, det østlige Mississippi, sydøstTennessee og Alabama).Den indeholder 120 forskellige ferskvands sneglearter.Det er 18 procent af den samlede ferskvand sneglen befolkningen i Nordamerika, ifølge Paul D. Johnson, forsker fra Virginia Tech.Den anden mest forskelligartede fordeling af ferskvand snegle findes i Ohio-floden Basin.Mere end 75 arter gør deres hjem i Ohio-floden Basin.

Habitat Loss

  • Freshwater snegl populationer hastigt faldende på grund af menneskelige påvirkninger på deres naturlige levesteder.Vandforurening, kanal og sedimentering ustabilitet, uddybning og kanalisering og dæmninger true ferskvand sneglen naturlige habitat.

583
0
2
Freshwater Fish